Sammanfattning

(Det är inte mor på första bilden, hon syns bara i bakgrunden några gånger)

Bloggande här har upphört. Sverige är ett skrämmande exempel på hur illa de sjukaste och mest utlämnade vuxna kan behandlas.  Subjektiva obildade rötägg och fascistoider går hand i hand inom vissa gammelmedia, ofta också inom polis-rättsväsende, förekommer i regeringen och vanligt i kommunerna. Dessutom finns hundratals oseriösa privata hyresvärdar och mycket annan elände i detta land.  Det fuskas och bluffas med det mesta inom alla tänkbara områden. Ca 10 miljoner kronor stjäls årligen av de sjuka vilket är väl skyddat av aktuella neo-fascister.
De ”rättsvårdande” instanserna J.O. och j.K. är klart oseriösa och skyller ofta på otillräckliga resurser.
De gör bara fåtalet punktinsatser där de måste för att inte fusket ska bli för uppenbart.

 Med mobil hittar du en meny via de tre strecken här ovanför, och får tyvärr bläddra längst ned för att hitta länkar till senaste inlägg och kommentarer.
Det blir för lite plats på bredden annars.

Länk till ett av de senaste inläggen här

Inleder med några ord från en annan drabbad anhörig:

Med tanke på det du skrivit här om ruffel och båg
Att det fuskas och myglas
Det är jag tyvärr inte minsta lilla förvånad över
Som du vet är jag kristen med levande tro på Jesus
Det står om detta i mitt och andras kristna rättesnöre den Helige skrift Bibeln Rekommenderar 2 Timoteusbrevet 3
Där står det om människorna i de sista dagarna.

Vi lever i den absolut sista tiden och det som är felaktig nu kommer att bli ännu värre.
Läs gärna 2 Timoteusbrevet 3 människorna i de sista dagarna
Det är talande på precis vad som händer och att det ska eskalera mer och mer
_____________________________________________________________________

En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna.
Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång.
Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag.
Herren avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.

David Lagerberg

Mer från David på sidan
https://profetior.wordpress.com/2015/03/02/profetia-fran-1968/#comments
samt
https://demensorebro.wordpress.com/fran-david-och-andra-kristna/


Innan du läser i bloggen, vg överväg att ladda ned den och spara den!
Då blir den mycket mer lättläst. Särskilt om du kan vara intresserad av mer än ett par inlägg. -2017 blev det mer än 550 sidor. Enkelt sökbart register.
Kan laddas ned på sidan NEDLADDNINGAR
– – – –
Bloggen är inte ”mass-vänlig” eftersom den i mycket har en lätt juridisk karaktär och fungerar som min ”minnesbank” över händelser som kanske inte är intressanta för folk i allmänhet. Dessutom fungerade den en tid som ”ventil” för min ilska över hur myndighetspersoner beter sig, samt hur en av de gode männen betedde sig. Efterhand har också en s.k. förvaltare platsat i samma fack, facket för rena stollar. Det blev som värst på slutet av dennes inflytande, han försvann ur bilden sommaren -15.
Bloggen blir en del av ett mångsidig bok (trol bara e-bok) som belyser den vittomfattande ondskan.
Jag vill vara med och påverka detta av många erkänt eländiga system för ställföreträdare för sjuka helt utlämnade människor, där i princip vilken stolle som helst som inte hunnit bli lagförd, kan bli god man och förvaltare och ibland också för många sjuka, helt utlämnade personer utan anhöriga.
Samt detta att det slarvas mycket med kontrollen av dessa vilket gör problemet ännu större!
Det finns mao inkompetens eller ignorans/oseriositet också inom nämnder och styrelser.
Det är inte lika känt. Eller att en del regler är ca 100 år gamla.
Ingen regering har haft vett att styra det här rätt.
Som bekant kan en justitieminister vara okunnig och bara ”eka” vad de kunniga sagt, och lära sig några fina ord. (B. Ask)
En annan fd justitieminister, Bodström, är tvärtom kunnig och nästan lite specialist inom det här området, pga egen dement mor mm, men han har inte engagerat sig utan bara upplevt ett lidande med sin egen mor.
Den nuvarande (2015) Morgan Johansson beter sig bara naivt i sammanhanget och har flera gånger upprepat något så dumt att det tar för lång tid att ändra systemet.
Borde man inte börja på en gång så han själv till äventyrs slipper drabbas av tokigheterna som råder? Känner han sig säker att han har ”sitt på det torra”?
Kunskap och seriositet finns hos enstaka Riksdagsmän. Även dessa möter motstånd då de försöker ändra det felaktiga och föråldrade systemet.
Att J.O. sällan gör någon nytta för privatpersoner är väl känt. Det beror nog mest på resurs-brist.
J.k. agerar godtyckligt, beroende på handläggare, och vi har sett hur en
f.d. J.k. själv fungerat.
De gör sällan någon utredning för en privatperson utan de bör få det mesta utstakat i förväg.
Den som anmäler behöver mao vara både jurist och mycket noggrann och metodisk.
Jag har tyvärr också sett  direkt oetisk verksamhet hos J.K.  på nära håll.
Om man stämmer staten  går JK in som motpart och måste åtminstone sätta sig in i ärendet.

Systemet är besläktat med delar av fascismen och många gode män/förvaltare och överförmyndare samt kanslister agerar som närmast fascistiska redskap. Domstolarna stödjer regelmässigt denna fascistoida verksamhet, just som sades i SVT:s  flertaliga reportage om eländet så ställer sig tingsrätterna på de gode männens och kommunernas sida.
Man följer INTE föräldrabalken och samma problem finns i vissa länsstyrelser, tex den i Dalarna.
Det enda som kan få dessa korkade, falska och cyniska myndigheter med dito hantlangare att gå tex en anhörig tillmötes är om godman/förvaltare klart och tydligt begått brott.
Detta kräver dock att polis och åklagare fungerar och så är INTE fallet om det inte handlar om riktigt grova brott.

Dvs det är fritt fram för dessa ofta hel eller halvgangsters att bete sig nästan hur galet som helst.

– –
Naturligtvis måste jag börja med det närmaste problemet, min egen mor.
Märkligt nog har hon drabbats av ovanligt mycket elände i onödan.
Då passar det in att jag är ganska uppmärksam och tycker om att analysera och berätta.

Det har hänt väldigt mycket sen -2010 och mycket har varit löjeväckande och avslöjande. Flera allvarliga systemfel blir lätt tydliga för den som är observant. Felen förvärras ofta av tjänstemän som skulle passa bättre på Samhall.
Jag började blogga om eländet -2012 och det var ”tur”, därför att saker förvärrades i flera avseenden, särskilt efter september -13 och det blev mycket att hålla reda på.

Det viktigaste som ska framhållas är att det finns vissa gode män som begår brott mot både anhöriga och brukare, brott som inte är allvarliga nog för att leda till allmänna åtal, men absolut rimligen ska leda till att den gode mannen byts ut skyndsamt. Då har jag sett exempel på att en sådan god man skyddas av  överförmyndarnämnd och rättsväsende. Polisen vill inte utreda något, börjar ”spela apa” -byter handläggare gång på gång, låtsas missuppfatta saker osv.
Samtliga myndigheter kommer med hycklande beteenden för att undvika att utreda de tokigheter som en  god man begår.
Länsstyrelsens kontroller går inte på djupet. Att tillse att föräldrabalken följs ger utrymme för tolkningar och ignorans.
Med andra ord ett  sjukt system som förvärras av en rad korruperade och oärliga figurer i flera myndigheter, också rättsväsendet.
Se gärna sidan om ”fascistiska agendor” (ovan) där jag med tiden för in information som visar hur ”sossarna” alltid drivit just detta, mest markant i kommunala nämnder antar jag, jag är ju inte utbildad inom området utan en tekniker (och lite filosof) sambanden blir dock allt klarare med åren.
Man måste fråga sig vad som är syftet med all denna ignorans gentemot de mest utsattas rättigheter.
Som många vet söker sig inte  begåvade människor regelmässigt till något av dessa yrken, men den förklaringen räcker inte. Det finns en ”begåvning” att så långt det går ignorera anhöriga, särskilt de som upptäcker fel och klagar. ”Begåvning” att slingra sig i alla lägen, låta positiv och trevlig fast man döljer en helt annan agenda. Finns någon ”mening” med den mörka agendan?
Utom att  i vissa enstaka fall vara med och dela på de sjukas förmögenheter?
Jag har fått lära mig att det rör sig om en variant av SOCIAL FASCISM och Det är ett begrepp som jag tycker passar utmärkt.
Det är ju de sjuka och svaga, de helt utlämnade människorna som drabbas.
Det händer att dessa blir bedragna på det mesta av vad de skramlat ihop under livet, av gode män och förvaltare. Mörkertalet är stort.
Men det vanligaste knepet är att stjäla av fickpengen.
—–

Jag gjorde allt för att bistå mor med början ca ett halvår efter att jag fick besked om hennes situation -10, och per telefon hörde att allt inte stod rätt till, jag befann mig i Belgien. Väl i Sverige visade det sig vara mycket värre än jag trott. 1 aug -13 behövde hon flytta till vårdboende då jag inte kunde bistå kontinuerligt. Från januari -14 var jag beredd att ge hjälp nästan varje dag, så hon skulle kunna återvända till sin egen bostad med stöd av dagvård. Jag hade möjlighet att hyra en liten etta nära mor, i samma område, Hjärsta.
Den godemannen var inte behjälplig med att ansöka om bistånd, i stället ofredade han upprepat under den kontraktstid jag hade och sedan ansökte han om avhysning då jag lämnat Örebro, eftersom jag ”ockuperade” mors bostad.
Det jag egentligen gjorde innan årsskiftet var att röja upp och sortera som man brukar få göra där en dement bott ensam under lång tid. Det hjälpte förstås inte att han återkom till Kronofogden då mor själv befann sig i sin bostad med mig (provperiod), ny avvisning.
Det rör sig uppenbarligen om en rubbad individ som var god man då och alltför länge därefter. Den jag kallar ”Galenfalken” i bloggen.
Under sommaren -14 besökte mor mig i Gävleborg, precis som förra sommaren men nu ville hon stanna. Trött på att vara inlåst på Elgströmska huset, det kan man förstå då hon mådde bättre än ett år tidigare.
(Då kommunen övertog driften 1 dec-13 fick huset en hycklande enhetschef som låtsas att inte förstå bättre än en sjuåring i vissa ärenden. Det problemet fanns inte under den privata driften, men i övrigt förbättrades det mesta iom övertaget)
Galenfalken hindrade även denna gång mors behövliga dagvård och hemvård, även den växelvård som är möjlig i min hemkommun. Eller i alla fall försvårade/fördröjde biståndet, senare fick jag nämligen veta att min hemkommun ändå borde ha anordnat bistånd inom högst en vecka.
De begärde god mans ansökan, riktat till mor och mig, inte till stollen. Dessutom laborerade denne ”godman” med mors folkbokföring så att hon blev utan sin medicin totalt fem dagar, det kunde ha slutat mycket illa. Ligger i dagsläget för utredning hos IVO (aug-14) och polisen har för en gångs skull svarat utförligt med att det inte finns lagstiftning som passar in, därför kan det inte väckas allmänt åtal.
Civilt kan man driva allt som galningen ägnat sig åt men det finns två problem, hans efterträdare vägrar ansöka om rätts-skydd. Dessutom är det just tingsrätten som bidragit med problem genom att inte avlägsna stollen så snart som möjligt. Om rätten fäller denne så avslöjar de sin egen inkompetens vid tidigare ärenden. Det kan vara bättre att vända sig direkt till J.K. med skadeståndskrav och även EU-domstolen. Samt driva ett förenklat tvistemål mot stolle god man nummer fyra, men det tar emot att göra det i en rätt med partiska och inkompetenta handläggare, i alla fall i aktuell rotel, nummer nio.
Reglerna för redovisning, sekretess och annat är delvis helt vrickade och närmare 100 år gamla. Det finns stora möjligheter för god man / förvaltare att förskingra medel utan att anhörig får full insyn. Betr. Öfn beror detta på jargong, slapphet och slarv.
I vissa fall samarbete med kriminella lekmän som agerar god man/förvaltare.

Journalisterna i Sverige är i många fall okvalificerade och klarar sällan att reda ut ett enda begrepp inom området. Det beror delvis på att media inte förstår hur allvarligt det är, ev. välkvalificerade reportrar ägnar sig åt annat.
Och kanske att få människor kan och vill tänka sig in i sin egen oundvikliga ålderdom. Men kanske främsta orsaken är att media ofta skyddar hemkommunen. Angriper ibland gärna privata vårdföretag med överdrifter, och nästan lika illa fungerar IVO.
Uppdrag granskning har skrapat på ytan, mer är det inte. Men det är gott nog jämfört med ingenting alls, SVD kan eller vågar inte ge sig in i det här, en nyhetschef på DN, som jag pratat med, menade att DN kanske ska göra en större sak om godeman och då kontakta mig.
Det allra märkligaste är nog att bland politiska partier i Örebro är det bara SD som har återkommit självmant och visat intresse.
Det säger en del om – social fascism – inom övriga partier. Dumheten och falskheten. Vad som egentligen intresserar de som är stämplade med andra partibeteckningar i pannan.

Är du anhörig men inte ställföreträdare åt en släkting som har tillgångar?
Missa då inte detta: (kommentera gärna)
https://demensorebro.wordpress.com/ett-fruktansvart-fult-hyckleri/

Tillägg juni -15
Jag är själv mors förvaltare numera efter att mor flyttat till mitt hemlän, Gävleborg.
Enda fungerande alternativet till att jag själv blev mors förvaltare var att en bekant jurist blev det. Systemfelet medger att de sjukas rätt sällan blir väl tillvaratagen.

2016
Fascismen i systemet har blivit helt säkerställd, man kan gå till domstol med godmannaproblem för att få detta bekräftat, i alla fall i Örebro vet jag att så är fallet.
Göta Hovrätt ger inte prövningstillstånd och stadfäster därmed denna fascism mot de sjuka och anhöriga. Jag kan inte tro att dessa amanuenser ens sätter sig in i frågorna, de ställer sig per automatik på kommuners och gode mäns sida. Att inte ge prövningstillstånd även fast det framkommit mer bevisning och man kan påvisa felaktigheter i den lägre röträtten (Örebro) är självklart enklaste vägen att idka denna maskerade fascism-liknande verksamhet. 

 

25 reaktioner på ”Sammanfattning

 1. Ja usch att det sitter grisar och häckar i kommunen du har träffat huvet på rödbetan och jag hoppas innerligen att du kan ställa nån till svars. Jag har haft en sjuk pappa och fick också kämpa med vården och gode man och en massa saker ända tills han dog.
  Jag känner på nåt sätt att far dog för att jag skulle slippa.

  jag gråter när jag tänker på det.

 2. Hej det är väldigt intresant infoför mig som ju ska ha en plats för våran mamma snart på nåt äldreboende. så det är lika dåligt med vården där fortfarande?

 3. Hej Magnus, är din mor dement?
  Du menar väl Elgströmska, det är liknande problem efter kommunens övertag och vissa saker är betydligt sämre som bör framgå i bloggen.
  Dock anses märkligt nog vården i sig vara ok hos både Attendo och kommunen, i alla fall är det utrett betr. Attendo. Problemet med det företaget var att de vann en upphandling på falska premisser.
  T.ex. att anordna rejält med aktiviteter för de boende. Har man sett sin mor sortera undulatfrö många gånger så blir man ledsen. Att ge ett entrepenörsskap är förstås dyrare. Kommunen behöver ju inte lova något om den vård de driver, det är skillnad.
  I stället för omotiverade vinster slösas pengarna bort på fler dålig personal och svinn av olika slag.

 4. Hasse
  Du är inte ensam om problemet så länge till. Vi ser sånt här lika allvarligt som den rena fascismen som vi i vår inofficuella org. motarbetat i flera år, ja det är social-fascism!

 5. Ja. Hänsynslösheten och dumheten är just som inom fascismen, hittills har polisens arbete fungerat stödjande för alla typer av brottslighet som drabbar sjuka och svaga samt anhöriga, via passivitet och ren dumhet, samma gäller ju Öfn. Cynismen är nästan total numera.
  Ju tydligare det är att en god man är fatalt olämplig och bara förstör, ju tystare blir ”fascist-kanslisten”. Och ju mer självklart blir det att dåren som är god man ska vara kvar. Fascister och liknande samarbetar.

  • Tack, men jag vill gärna att fler drabbade hör av sig!
   Många lider i det tysta pga dessa sanslösa myndigheter som inte
   plockar bort ens rena gangsters som ”god” man.
   Tyvärr så kan vissa av dem inte ens meddela sig innan de avlider i förtid.
   Anhöriga kan saknas helt.

 6. Jag läste om berra i sundsvall, det fanns anhöriga fast inga som höll koll på honom.
  som eran andra god man så hälsade den aldrig påvberra och han dog helt utfattig för god man ahde stulit pension för berra i flera år

 7. Max
  Stämmer
  En ”kombination” av de sämsta egenskaperna hos gm 2 och gm 4 hade kunnat ge sånt slut för mor.
  Gm 2 ensam kunde lett till mors svält-död om jag inte larmat.
  (Tvärsnytt dec – 13)
  Gm 4 var en hänsynslös tjuvliknande typ.

 8. Greetings from Idaho! I’m bored to death
  at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the information you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very
  good blog! http://www.yahoo.net/

  • Hello, welcome, I noted many visits here from the USA and Im happy for that.
   Hopefully Google translate makes the most of the blog somewhat clear.
   I hope all readers notice the socialfascistic agenda among many false and half criminal addministrators in several Swedish governments that dont care even for our rules / laws around sick depending people and also that many of our rules and laws are too old and possible to use in a negative way.
   Sweden is not at all what it wants to be regarded as in those aspects but much of it is hidden. 50% of our old sick people are suffering badly and not seldom also their relatives.
   The biggest criminals work in the courts and governments, politicians are the most unhonest people we have.

 9. Inte klokt hur fasiken har hon klarat sej genom allt det. Allså misshandelad nerdrogad me felmedicin svalt och så hemska demens och cancer! Vicket virke det skulle varit i hon då hur gammal är hon

  • Hejsan Petri
   Mamma är 85 år gammal.
   Ja, det är ”virke” i henne, som 80-åring skrev hemvården i en rapport ”brukaren går snabbare än personalen” när dom beskrev promenaderna.
   Numera har hon tyvärr tappat den fysiken, medicinen mot cancer ger stelare leder och värk i kroppen ibland. Hon får inte komma ut och röra sig tillräckligt och det är samma problem på de flesta boendena i detta ”fina” land. Hade med mig en släkting till boendet förra året och han sa ”vi måste få ut henne därifrån” och ändå är det nog bättre än förra boendet i Örebro. Men främsta orsaken att mor flyttade var att få bort de olämpliga ställföreträdarna i Örebro.

 10. Hans, såg just att du har länkat till Fridolins klargörande angående det fula svenska trynet och många har sett dina exempel på att det trynet fortfarande luktar illa.
  Jag anser att det fulaste sker inom de ”rättsvårdande” instanserna.
  Men eftersom det var längesen vi hördes av, passar jag på att fråga här, hur är det med Birgit och dig nu. Jag såg också på en statistiksida att din sida fortfarande får en hel del besök trots att det var längesen du slutade blogga om Birgit.
  Hälsningar
  Max Kaplan

 11. Max, sent svar
  Boendet har klarat sig från coronasmitta, det är fenomenalt.
  Hur skulle det gått om mor varit kvar i Örebro på skandalboendet där.
  Men ny oro genom att besöksförbudet upphövs just när covid tar fart igen
  och även i muterad form.
  Man sköter detta så gott man kan och besöken sker bara enskilt på de boendes
  rum, inte i gemensamma utrymmen.
  Jag ville inte delta i ”anstormningen” första tiden men ska snart besöka min mor.

  Har gjort en ny sida, ”Sandviken”.

 12. Jag studerade anmälningar mot Svensk Fastighetsförmedling och hittade något som berör Birgit och godman Hagenfalk.
  Skickar via pm

 13. ja att kommuner är partiska med förvaltare håller ja med om. fick själv förvaltare på felaktiga grunder. har bråkat i rätten i 4 år

  • Jag förstår. Det värsta är att rätterna är partiska med kommunerna och gode män
   Det var inget problem att konstatera det när jag stämde en kriminell typ som är godman för många (Galenfalken) och det är bara att konstatera att G Fridolins redogörelse över Sveriges mörka bakgrund, nazism, är aktuellt än idag. (se youtube) Det florerar inom många myndigheter och domstolar. (Jag är inte Sverigedemokrat men SD har rätt i mycket och de lyfter ibland denna sanning om (S)
   Om du ser något konstigt från domstolen, anmäl till JK. De påverkar inte beslut men kan kolla om gången varit ok. Har du tur får du en juste behandling av JK, men fascismen tillstöter även där då och då.

 14. Jag lägger in en ny sida (se innehållsförteckningen) om inköpt villa i Avesta kommun där jag tagit hand om mor själv och därmed befriat henne från den dåliga mathållningen och fusket i Sandviken kommun.
  (Finns någon kommun där det inte fuskas?)

 15. Konstaterat och klart.
  Det verkar fuskas och krånglas i onödan i alla kommuner, eller i vart fall de flesta.
  Avesta kommun är sämst hittills. Rentav huvudlöst, gränsande till fascistisk -då det kommer till vård-omsorg och den rent kommunala skrivbordsverksamheten. Ute på ”fältet” vet jag inte ännu då någon hjälp inte anlitats. Men sämre än Örebro är svårt att tänka sig.
  Lägger in en ny sida om detta inom kort.

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s