Advokaters ”hjälp”

Frågor om advokaters nytta och kostnader i samhället är något jag som drivit bloggen är minst lika insatt i som i alla missförhållanden runt de dementa/allvarligt sjuka och rufflande gode män / överförmyndare osv.
Jag studerade advokat-träsket i Stockholm under 90-talet då jag bodde där.
Jag har också skrivit mycket om eländet och fått insändare publicerade under den tiden, en halvfärdig bok om dessa samhällsparasiter ligger sedan mer än 15 års tid.
Jag kunde inte bestämma mig hur jag skulle göra med parasiternas namn i boken och har skjutit på den inför en utlandsflytt, som tyvärr drog ut på tiden rejält pga mors sjukdom. (Erbjudanden om bostad fanns både från Asien och Belgien, vänner resp. nära släkting, samt har jag övervägt Brasilien och Kanada pga släkt även där men dessa alternativ har fallit bort)
Här tar jag än så länge bara upp det enda försöket att få hjälp med mors felaktigt berövade bostad, detta hamnade på ”Norrlandsadvokaterna”.
Kyligt korkat bemötande från första början. Utmärkt nytt material till kommande e-bok (som kommer kompletteras och modifieras kontra det nuvarande provisoriet som inte är utlagt på marknaden)
Då brukar jag lämna aktuell firma och ev söka mig till en annan, men avsmaken sedan det jag sett och lärt mig förr blir betydande. Jag kan komma att driva ärendet på egen hand i EU-domstolen.
I ETT annat ärende har jag förut kontaktat en advokat i Gävle och en i Uppsala som också verkade (debiterade) i Gävle, i båda fallen opålitligt och rejält korkat.
Det är mao inte bara i Stockholm rötäggen huserar.
Fanns det gott om advokater som verkligen fungerar och inte är rädda för att ta tag ärenden mot kommuner och staten, skulle det se helt annorlunda ut för de sjuka.
I stället är Sverige ett skräckexempel i detta avseende.
Enstaka bra advokater finns, en på tio i Stockholm enl den analys jag gjorde förr.
Samt de grövsta rötäggen på landsorten och faktiskt, den värste av alla fanns i ÖREBRO.