Letat fram från december -2011

Bil 1 a -2

Detta ärende startades december -2010. Ett år senare var det lika illa och då skrev jag detta arga mail till kommunen.
Som ett komplement nu till det som bl.a. David kommenterat ang. Rex hemvård. enligt David är det tydligen lika illa idag. Jag fick ingen som helst respons innan jag gjorde anmälan till IVO -2012 med resultat -2013
(blev också ett inslag på regionalteve/tvärsnytt)

(Svårt att läsa det finstilta? Prova zoom-funktionen i webläsaren. Hur kommer det att se ut i ”e-boken”, ja knappast läsbart. Men där ska jag börja med en bättre variant med högupplösta bilder. Detta är mao en bild, en skärmdump av ett gammalt mail)

Mor redo att lämna Elgströmska

Två dygn hemma under julen förlöpte problemfritt trots att vi inte tog med fåglarna.
Mor klarar nya miljöer och omställningar galant, som den specialinsatta sköterskan hos Attendo sa, ”hon fungerar bra i sin demens” dvs hon hanterar problemen med glömska bra, kan klara sig även socialt med sin glömska och någon som helst förvirring finns inte kvar efter fem månader med mat varje dag. Tänk om läkare kunde lära sig något så enkelt? Hjärntvätten och pillerberoendet hos läkare är nästan värre än demens.
Visst har mor bland-demens, vaskulärt och alzheimer men alzheimern har pågått många år och vaskulär demens kan bli bättre.
Det evinnerliga tjatet som många dementa lider av (eller egentligen omgivningen) har helt upphört hos mor, som genom ett under.
Visst klarar hon sig galant med daglig hjälp som av mig.
Enda problemet är ju som jag visste, den anhörige som ställer upp får en krävande situation, att ständigt vara vaksam och i vårt fall särskilt vaksam då mor rör sig ute på egen hand.
Jag måste se om det finns tendenser att vanka iväg och försvinna, gå vilse.
Så har inte varit fallet alls nu, mor smakade på ”friheten” igår genom att helt enkelt ta en liten snöskyffel och knalla ut och skotta. Hon skottade allt längre bort och jag höll kollen lite diskret. Inga problem, hon stoppade vid trottoaren och vände om in i värmen.
Över huvudtaget var problemen större sommartid, på vintern gick hon inte ut så mycket.
Till sommaren ska vi ha ett mer lantligt boende, var och vad är inte klart, det finns ett fint alternativ inom kommunen, privat 65+ med lediga lägenheter, matsal för mor, tvåa för mig med trappor som dom inte hyr ut till de äldre. Viss hemvård men ingen mat från kommunen. Vi ska givetvis ha en varsin lägenhet sen i alla händelser, men man vill ju kanske komma bort från kommunen till en människovänligare. Går det inte att byta god man i Örebro eller bli kvitt detta elände helt, så måste vi resolut flytta till annan kommun. Jag söker som god man där, omgående. Mors bostad säljs. Fungerar också med annan god man i ny kommun.
Elgströmska rummet är inte uppsagt ännu, jag kom överens med chefen att en vecka är lagom prövotid om man nu vill ha en sådan.
Fåglarna är med denna gång och mor vande sig på nolltid vid sin gamla bostad, jag har ju testat hennes reaktioner via ett antal dagsbesök och två övernattningar under julen.
Ingen som helst förvirring alltså, och under julen också ett besök hos en kusin till mor i Karlskoga.
Kusinen ser väldigt dåligt och vi hjälpte henne lite i hennes hem. För min del ett återseende efter 25 år, för mor kanske fem.
Då kusinen känner till om mors situation (kusinen har ingen demens men är lika gammal) blev hon mäkta rörd, förvånad och glad då mor ensam ringde på hennes dörr och jag gömde mig en bit bort. Överaskad mitt på julafton och visst satt hon ensam.
En riktig höjdpunkt för alla tre med många gamla minnen.

Jag har bestämt mig för att ta omaket med att bo i mors överblivna sovrum över vintern, dvs om hon inte blir sämre och mer vårdkrävande, idag är vårdbehovet ganska litet, men jag måste snarast få avlastning av hemvården och någon dagvård så jag kan sköta även annat.
Varför ska mor då behöva bo som på Elgströmska, inlåst och med nya piller som dräller upp nu och då från ingenstans, fortfarande men i mindre skala.
Säkert behöver någon annan rummet bättre.
Hoppas på kort uppsägningstid genom annan inflyttande.
Biståndshandläggarna svarar inte som vanligt men jag har lovats hjälp av nya chefen på Elgströmska huset som ska ha de kontakter som behövs.

Öppet brev till IVO ang. hemvård mm

Till läsaren, den här bloggen syftar delvis till att åstadkomma ”dagbok” och extra backup på texter. det har visat sig att problematiken runt äldrevård/demensvård är så stor att det sväller ut åt alla håll, malfunktioner överallt i samhället ger som summa att vi alla har ett rent helvete att se fram emot om eller då vi blir gamla, sjuka och dementa. Ingen instans har bra koll, allraminst de som har största ansvaret som kommunerna, IVO och rättsväsendet. Socialstyrelsens utlokaliseringar till ett antal IVO-avdelningar har inte gett några fördelar som jag kunnat skönja ännu. Möjligen har hyckleriet minskat en aning.
Brevet:
– –
Ärende bet: –
I det här ärendet skulla mina yttranden vara klara den 22/10 men jag hoppas jag kan göra ett tillägg, orsaken till missen är att det har varit flera ärenden och dessutom stora problem med gode män för mor, biståndshandläggningen med mera.
Mors flytt till demensboende hos Attendo medförde nya stora problem pga som jag ser det, kriminalitet vid medicineringen varför man gott kan betrakta hela situationen som absurd och nästintill oframkomlig. Det hela tycks ha fått förfalla under allt för lång tid och min mor är naturligtvis bara ett av många offer.
Det enda som kan ge en åldrande dement person en dräglig tillvaro under god kontroll är som jag och de flesta anhöriga i övrigt förstår, vård i hemmet med engagerade anhöriga.
De som saknar anhöriga eller saknar anhöriga som vill och kan hjälpa är utlämnade till en vidrig tillvaro med alla de systemfel som finns. Problemen med stora mängder olämplig personal inom flera vårdsektorer faller tillbaka på systemfel som inte bara rör vårdsektorn.
Det känns fel att jag som anhörig och med fackområde teknik, dessutom själv allvarligt skadad av flera systemfel i samhället, ska försöka instruera myndigheter hur man rättar systemen. Det är märkligt att området inte alls är genomtänkt.
Det är nu i mitt och mors fall så att de gode män som funnits för mor orsakat en stor del av nuvarande problem och ligger som direkta hinder för mig att hjälpa mor som jag vill och kan. Det finns ingen förståelse för det problemet inom överförmyndarnämnden.
– –

Tillägget nu består av att jag efter att igen, nogrannare, ha tittat igenom de handlingar jag fått från IVO, sett att det finns utskrifter från Örebro kommun som inte tillhör s.k. genomförandeplan. Där upptäcker jag en tidsperiod som inte alls finns omnämnd i de delar av genomförandeplan jag fått (samt ”anteckningar” från hemvård väster)
Först nu har jag därför sett att mor hade stora problem redan under sommaren -2011.
Att hon redan då varit ute och gått vilse, varit mycket orolig efter att jag lämnat henne då jag gjort besök. Hon har letat efter mig vid ett antal tillfällen.
Det här är problem som jag fram till nu trott uppkom under sommaren -2013.
DET ÄR HELT OACCEPTABELT att hemvården/kommunen inte informerar anhöriga som visat att de vill hjälpa till om den faktiska situationen.
Jag för min del hade redan -2011 stora möjligheter att träda in och hjälpa mor genom att hastigt hyra en bostad i Örebro. Jag hade och har ekonomi för detta.
Jag kunde mycket väl ha tidigarelagt mina flyttplaner mot örebro för mors skull.
Jag accepterar inte att man inom hemvården inte begriper att det bara är anhöriga som kan ge den bästa hjälpen.
Informationsbristen är katastrofal.
– –

Jag har stämt Örebro kommun i avseende främst överförmyndare-gode män och biståndshandläggning där sektorn hemvård bara upptar en liten del. Jag ser nu att bristerna inom hemvården bör bära en större del av mina skadeståndskrav.
Stämningen syfte är inte penningbegär. Däremot måste en stämning följas av ett ekonomiskt krav för att kunna drivas så länge det inte rör sig om enskilt åtal.
Därför måste man uppskatta storleken av det lidande man orsakats och den tid man måst offra samt de extra kostnader man drabbats av för att kunna driva ett mål, detta även om pengarna har liten betydelse i sammanhanget, det är min mor som har betydelse.

Jag ser i målet stora problem för Tingsrätten att bedöma ev. tjänstefel inom kommunen. och allrahelst vårdsektorn. Därför måste jag, om rätten öht tar upp dessa delar, be att få anhålla om vittnesmål från IVO, alternativt en snabb slutbehandling av just mitt ärende här så jag sedan kan visa resultatet i rätten.

Men jag har också problem med biståndshandläggare och måste fråga om ett sådant problem utreds av IVO.

mvh / Hans n n

Tillägg den 11/11 Snabbt svar, synpunkterna tas in i ärendet och svar på frågorna kommer senare.

Jag är redo att ge upp dårskapen

Som läsaren ser längst ned, jag har markerat samtliga kategorier.
Malfunktion och ignorans överallt. Också hos Tingsrätten, -igen.
Ärendet om god mans upphörande lovades behandlas skyndsamt och jag har besökt rätten två gånger för att lämna handlingar. Idag besöker jag rätten igen, tänker samtidigt titta in på det ännu värre daghemmet, polisen, i samma kvarter, angående klara tjänstefel där, visa upp kopia på seriöst mail som handläggaren inte besvarat nu på två veckor. Men läs om polisen i Örebro under den nya rubriken här ovan.
Rätten har fått för sig att jag anhållit om ett interimistiskt beslut i mors bostadsfråga, helt utan seriös grund. Det finns en punkt i mitt senaste yttrande som tydligt nog är avsett att förmedlas till Öfn och inte är en hemställan till rätten. Man har naturligt nog sen gett avslag i den delen men posten har sänt brevet tillbaka till rätten. Nu ligger det bara där, handläggaren är bortrest och ingen vet vad som pågår. I alla fall inget föreläggande till kommunen om yttrande och då pågår väl ingenting alls.
För att de inte plötsligt ska få för sig att besluta något och då givetvis till min nackdel hävdade jag i telefon att det är ett läkarintyg på gång.
För säkerhets skull och det kanske går att ordna. Men mors gamla vårdcentral satte sig på tvären betr. listning tillbaka då det är läkare vid Varberga VC (inte klosett, men bra nära) som går rond och har patienterna vid ”särskilt vårdboende” som Elgströmska. Springläkaren verkar helt cynisk, verksamhetschefen vid Varberga likaså. Och vad gör IVO? Ingenting alls om de inte snackar ihop sig med kommunen, då kan det bli en spontan inspektion, till och med på subjektiva, politiska grunder.
Så fungerar det i Örebro, även om det som vid alla äldreboenden finns problem på Elgströmska. Jag kom ju att avslöja ett av de grövre efter bara två månaders sporadisk vistelse i stan, för mors skull.
JO anmälan är meningslös som i de flesta fall, ingen ide att besvära dem.
Möjligen för att då media och andra får tillgång till det här.

Många lögner under resans gång

Nu händer kanske inte så mycket innan Tingsrätten behandlat frågan om god mans upphörande.
Alla räkningar löper via autogiro. Dyker det upp en extra räkning som t.ex. veckotidningen som hon gärna vill läsa, då har god man haft problem och jag har fått påminna hela sommaren -2012 att det ligger en räkning på mors bord.
Det visade sig att just den gode mannen (nummer två i raden) inte gjorde några besök alls (troligen) vilket styrks av att redovisningen säger ”då det behövs pengar” vilket mor inte lär ha behövt under sommaren -2012 då jag gjorde många besök, vi åt ute många gånger och jag köpte lösnummer av Allas. Efter halva sommaren började jag ställa frågor via Öfn om den ignorerade räkningen, god man hoppade då av ”jag känner mig för gammal”. Jag hade ingen kontakt med henne innan jag blev nyfiken på orsaken till avhoppet. Problemet fortsatte direkt iom god man tre, hon ställde till stor affär av detta med tidningen.
Hon skickade ett antal a4-sidor till rätten och förlaget i stället för att bara hämta räkningen och betala den.
Dvs på rätts-språk : ”befängt”.

Överförmyndarnämnden kom med följande uppenbara felaktighet: (som de själva borde ha reagerat på)
Lögner om betalda räkningar retusch

Detta är bara ett exempel ur mängden i ljugandet.
=>> MYNDIGHETS-SVENSKARNA ÄR ETT LJUGANDE OCH HYCKLANDE ”FOLK”. Dessutom mycket lata och slarviga.
Inte alltför sällan också obildade och/eller ointelligenta.
Trots upprepade bevis struntas i detta, glöms snabbt varje gång.

(Det beror på att vi har det ”för bra”, i vissa andra icke välfärds-länder skjuter man såna falska typer som hos oss vältrar sig i skattepengarna.
Inte så bra det heller antar jag, men förståeligt.
Här nöjer sig folket med att bedöva sig med mordprogram på teve. Varenda dag. Avkopplingen består av sport i bästa fall eller intetsägande underhållning. De gamla njuter av naturprogrammen och de lägger inte sin lilla energi på att klaga på myndigheterna trots att de vet hur det står till, just så vill de styrande ha det)

Diverse

Jag reser bort på en vecka, en fundering som uppstått är om centerpartisten Rasmus Persson är generellt mot privatdrivet äldreboende/demensboende vilket klingar underligt i mina öron.
Han ska vara en av de som ignorerat och satt käppar i hjulen för nybygget Rynningeviken med idag 56 tomma lägenheter, trots den brist på boenden som lär finnas.
Kan detta månne vara en ytterligare hycklare i raden?
Han tycks i alla fall strunta i att besvara mail med information om Elgströmska huset med mera.
Inte ens en bekräftelse efter en vecka.
Är det så en kommunalpolitiker ska fungera?
Helt ointresserad av anhörigas insikter trots att han har detta ansvar? Jag är absolut inte förvånad och det är väl ingen. Vet folk vad de röstar fram?

Jag har klagat hos biståndshandläggaren över de oegentligheter som varit i samband med mors nya boende, jag har nämnt den inhumana inställningen hos Öfn, och hon har hört av sig och vill prata med mig efter resan.

Rex avslutade med ”repris”

Man lär sig ibland sakta inom Rex hemvård/hemtjänst. Det hjälper inte alltid att påpeka brister. En del av tjejerna kan och vill lära sig något men cheferna har hela tiden varit sämre och instruerar inte ”fotfolket” tillräckligt noga. Man är inte helt lämpliga att sköta dementa ensamboende förutom de duktiga undersköterskorna som dyker upp på morgonen och medicinerar mm och allrahelst mors kontaktman.
Men redan för ca två år sen då jag larmade om mors viktminskning (som var brutal) och att hon kastade bort levererad mat, förklarade jag för sommarvikarier att det inte räcker med att trä in näbben några timmar efter lunch och fråga om den demente har ätit. Mor och de flesta andra svarar då alltid, pliktskyldigt ”JA”. Man MÅSTE kolla om maten är bortkastad eller undanställd, speciellt sophinken har många gånger gällt för mor och det är enkelt att kolla! Jag har sagt det förut och skrivit om det förut, man måste förutsätta att åtminstone cheferna är läskunniga men de vet kanske inte vad de ska läsa?
Det är också svårt att glömma löftet att de skulle sitta med mor då hon åt, det löftet bröts direkt.
Problemet är alltså detsamma än idag, jag råkade finnas på plats i torsdags, sista dagen mor bodde i sin lägenhet med denna hemtjänst. En av de mer underliga figurerna stack in hakan och såg mor och mig ( de flesta har inte tid att vänta på att mor öppnar dörren utan kliver bara in) och så kom den inprogrammerade frågan: ”har NI ätit”?
Rex vet att jag är på besök hos mor och att nytt boende är på gång, jag ser till att mor äter något och allrahelst denna dag. Sista dagen i ”frihet”? Mycket sorgligt.
Mor och jag åt på Wadköping, en rejäl buffe och mor visade god aptit. Det är sådana ute-ätanden och dagvården som fått mor att gå upp i vikt med tio kilo. Rex har kanske aldrig klarat att titta i soporna om maten ligger där, eller i kylen, där det då och då funnits möglig mat.
(ändrad rad *)
Henningsson på kommunen klarade inte att räta upp situationen trots en noggrann redogörelse -2011. Han klarade inte ens att ge respons och meddela vad man gör, en IVO-anmälan blev till slut növändig.
Efter mors flytt kom två tjejer från Rex där den ena kallade sig arbetsterapeut, hälsade inte men förklarade att tjej två var med för att bära saker om det behövs, dvs lånade hjälpmedel.
Man klev in och kollade lite, frågade om den förhöjda vc-sitsen köpts av mor eller om den var lånad.
Det hade jag ingen aning om och efter ett tag togs den helt sonika bort. Märkligt inkonsekvent beteende, varför då öht fråga?
Om det är möjligt att mor själv betalt den, hur kan man då rycka bort den utan att ens fråga mig?
Jag påminde om en rökvakt på spisen som inte alls fungerade riktigt.
På det sättet fick de med sig den också, de tänkte också ta magnethållaren för nycklar som mor bekostat och god man inköpt, de känner till den men vet inte vem som äger den, dvs inga noteringar, ingen ordning, bara underligheter. Också den märkliga tavlan kom upp genom samma inkompetenta typ av ungdomar enligt tidigare inlägg.
Den hade de koll på men begrep inte att informera någon alls hur den fungerar, bara kastar upp den. Genom att studera elektroniken såg jag enkelt att ljudnivån inte gick att öka så något har tjejerna i bästa fall lärt sig.
Man brukar åtminstone uppträda artigt och trevligt vilket brukar i viss mån uppväga allt slarv. Så icke nu.

* Där stod förut ett negativt totalomdöme om Rex hemvård som jag inte längre vill stå bakom och helt fräckt raderade det. Utan att ni läsare märkte något:) Orsaken är att det finns det som är betydligt sämre vilket jag inte vet förrän i Oktober -13.

En ”okänd” tavla kommer upp

PIC-00002

Plötsligt hängde den där, en märklig aktivitetstavla eller vad den bör kallas, ca 10 dagar sedan kom den upp på samma gång som den magnethållare för nyckeln som god man tyckte borde prövas vilket jag höll med om.
Ingen information och det visade sig att abolut ingen vsste hur den skulle användas, den var en nyhet för både hemtjänsten och hemvården men någon kände till att montaget styrts av en arbetsterapeut. Den var programmerad att pipa vissa tidpunkter men den var en aning felprogrammerad. I alla händelser vaknade mor inte av pipet så den delen var meningslös.
Det skulle vara intressant att veta om tavlan kan fjärrstyras, i annat fall vore det ytterst lämpligt att informera personal så de vet något om den och kan lägga in nya tidpunkter för ”varsel” och rentav anteckna något på den. Mor och andra dementa tenderar att dra ur sladden, men det har man inte tänkt på, dvs ingen batteri-backup. I alla händelser är det nu tänkt att tavlan ska tas bort av orsaker som framgår ur följande inlägg. Nyckel-magneten placerades givetvis inte på den plats som överenskoms utan precis vid ingången vilket är rätt olämpligt då mor ofta lämnar dörren öppen.

Planeringsmöte betr mors boende

Igår blev det för min del en järnvägsresa t.o.r. Örebro för ett möte som jag inte ville missa, det var hög tid att träffa god man (tre) och nu kom också biståndshandläggaren samt den gode P, mors kontaktperson inom hemvården, en undersköterska (I den kategorin har det bara varit folk som klarat bra att kommunicera och slarv har varit sällsynt) *
Först nu har jag insett vilken betydelse hon haft, exempelvis är det P. som har ombesörjt att mor fått dagvård, jag har hela tiden trott att det var biståndshandläggaren. Dessutom är det P. som har övertalat och fått med mor i nödvändiga förändringar där mor har stretat emot, förmodligen också tandläkarbesöket. Mor har t.o.m. ställt sig negativ till sådant som fotvård men alltid berömt vården i efterhand.
Trevligt möte (bortsett från ett tillfälligt, obefogat och märkligt utspel från biståndshandläggaren Larsson angående bostadstillägget) men det är svårt att se mors tillstånd och att hon sannolikt behöver lämna det egna boendet.
Larsson lade fram en ganska redig och strukturerad handlingsplan, vi kom överens om att hon ansöker om en plats för mor i gruppboende. Dock var det en enda röra på kostnadsuppgifterna eller inga uppgifter alls.
Om en plats dyker upp är det bråttom att titta och acceptera.
Jag fick reda på att det finns snabb möjlighet till korttidsboende men också att där är det sämre och vi kom överens om att så akut är det kanske inte tack vare att hemvården ett tag framåt kan spendera mycket mer tid hos mor, speciellt de morgnar hon ska till dagvården eftersom hon då brukar försvinna på promenad, dvs glömmer det som meddelas henne kvällen innan samt på morgonen någon timme innan.
Vi var nog beredda på att mor, som kan vara nog så bestämd och ”egen” skulle vägra ta till sig någonting av det här, men hennes ”motstånd” var svagt och hon vek sig snart för vad vi andra tyckte.
Men som sagt så är detta en ny kulmination i tragiken.
Väsentligt var och är att vi inte ska rusa iväg på något sätt med mors bostadsrättsradhus, där var jag och god man helt ense. Korttidsboendet var ett andrahandsalternativ eftersom det kan vara sämre. En ”permanent” plats kan sägas upp med tiden. Man måste ha en ”prövotid” för att se hur mor trivs och mår på ett sånt boende.

Ingen effekt märks längre av antidepressiva medel och jag ska ta reda på om man fortfarande ger detta, samtidigt med sobril (lugnande) vilket för mig framstår som problematiskt. Jag upplever en nästan total håg-löshet men samtidigt att hon någonstans är medveten om hur illa det är vilket framkallar ett ständigt lidande. Dock blir lidandet svårare av ensamheten.
På ett gruppboende blir jag tvungen att försöka hålla kollen på medicineringen och hur mor mår mer än tidigare pga de skräckhistorier som getts om den saken och tyvärr visat sig haft relevans för det mesta.

* Det enda jag noterat är vid det tillfälle mor skulle åka med mig upp till Gävleborg några dagar, man rev av en massa tablettdoser på en rulle men missade den första aktuella dagen, vilket var enkelt löst för mig eftersom doserna är identiska)

Ny anmälan till Socialstyrelsen, rötägg?

Har haft ett telesamtal med en dam som jobbar med riktlinjer för demensvård, började givetvis med frågeställningen om tandvården för gamla, vg se sidan ”Sjukvården” med länk på den här sidans överkant, och jag blev inte alls förvånad när hon inget visste om sådant, dock lovade hon kolla upp saken.
Jag berättade om hur hemtjänsten missade att kolla upp mors kylskåp, möglet, för gammal mat, öppnade förpackningar sen 1 – 2 månader, samt det här med mors diagnos som inte stämmer med sjukdomsutvecklingen. (Även om detta under ”sjukvården” ovan)
och att jag noterat biverkningar såsom släpande gång snart efter insättning av Exelon (har hon aldrig haft förut) samt att jag inte fått respons från ansvariga läkare ang. mina åsikter trots både ett brev och ett mail.
Hon antydde möjligheten att göra anmälan, ville ha min mailadress för att maila en länk ang. detta (vilket jag iofs inte behövde) för att poängtera vad hon kände. Dessutom kom några pdf-filer ang. tandvård generellt samt demensvård.

Förra gången jag anmälde till S.S. ang uteblivet agerande vid tandlossning trots mina påminnelser så kom bara svaret att man inte ingriper i hur vården utföres av enskilda.
Frågan är varför man ska anmäla, samma dårskap pågår ju decennium efter decennium. Måste man göra polisanmälan för tjänstefel inom vården, kommer ens det att hjälpa? Lägger inte polisen ned nästan allt numera?

Jag besvarade mailet från damen på S.S. med en fråga om mitt avsända brev med anmälan kunde kompletteras via mail men det klarade hon inte att besvara. Det är lätt att ”glömma” saker då man springer på kaffemöten och gör privata ärenden halva dagarna. Jag skulle tro att även damer på såna ställen hellre porrsurfar än läsa en blogg som den här. Eller spelar något nätspel, dvs på arbetstid.
Kompetensen går mot noll, engagemanget är tillfälligt och känslostyrt, t.ex. av ett telefonsamtal.