Mor kunde lika gärna stannat i Örebro.

Problemen i Sandviken kommun och speciellt inom överförmyndar-avdelningen, är  lika stora som de var i Örebro.
Problemen i Örebro bestod främst i att man gång på gång tillsatte odugliga gode män åt mor, just som jag berättade på Radio P4 Gävleborg för något år sedan.
En av dessa var kriminell och ersattes av en helt förvirrad stackare som skulle agera förvaltare. Den kriminelle flyttade till Västerås och friades av sina vänner på domstolen eftersom polisen agerat som barnungar eller sämre.
(Se tidigare inlägg från 2016)

Elgströmska huset, boendet, var också dåligt, men rätades upp efter anhörigas klagomål (bland annat mina) och IVO-insatser. Med kommunal drift blev det ok.
Jag tänkte flytta till Örebro för mors skull, men också för min egen då detta är min hemstad från uppväxten och har vänner/bekanta där.
Att istället flytta mor till Sandviken föranleddes av att det annars inte gick att få bort den förvirrade okunnige ”förvaltaren”. Så viktigt kändes detta.
Just det stående problem som SVT-inslagen redogjorde för -2016.
Det går bara att få bort såna inkompatibler om de avsäger sig uppdraget eller om polisen behagar utreda de brott de ofta begår. Så sker dock inte.
Dessutom agerar rättsväsendet partiskt och ”går på kommunernas linje” just som redogjordes i SVT-inslagen. Även det kunde jag verifiera som korrekt.
(Funktion som liknar fascistiska regimers)

Det råder villervalla inom Öfn Sandviken efter personalförändringar.
Sammanslagningen med Hofors-Ockelbo verkar ha raserat det som tidigare fungerade hyfsat. I Hofors var läget närmast katastrofalt -2014.
Det kommer olika motsägande besked betr mina önskemål att flytta till Järbo, mors boendeort, och det fastighetsköp som då måste till.
Detta var nu enda chansen att bryta mors stadiga försämring pga ständigt stilla-sittande. Hon har blivit nästan apatisk, just som övriga boende oftast blivit.

Planeringen har helt demolerats pga först en fuskande mäklare (Länsförsäkringar)
(2015) som sorterade bort bla mig i budgivning till förmån för sina bekanta i Järbo.
Därefter en annan mäklare som stövlat in på Öfn som anställd (Landström) och bromsade mina ideer så jag tappade lusten, dessutom på ett otrevligt vis.
Sedan pga fördröjningar och motsägande besked från ny personal och chef på Öfn.
svamlat om god man som måste kvarstå hela mors livstid (med arvode) om mor skulle stå för bara en mindre del av en fastighets kostnad. Det vore ju helt befängt och visade sig vara fel, vilket denna Dalia Goro erkände.
Då hade jag hunnit tappa lusten igen och nu har jag helt gett upp ideerna.
Mor kommer mao inte få den motion hon absolut behöver, också enligt  bipack-sedeln för cancermedicinen.
Hon kommer avlida i förtid pga dessa olämpliga individer och ett boende som inte har resurser att ge ens de mest behövande nödvändig motion.
(Personal hävdar motsatsen men en sköterska har berättat sanningen och jag har under tre års många besök inte märkt minsta tendens till promenad för mor)
Och slutligen,  kommunchefer har aldrig klarat att hjälpa till med något annat än felaktig information (särskilt i Hofors) och de förefaller vara en onödig belastning.

 

Bevisning mot Örebro kommun

Först nu, när mor visat att hon ÄN IDAG kan klara sig gott i eget boende (radhus) med bara min tillsyn boende helt intill, finns det bevisning som kan fälla överförmyndaren i Örebro kommun och ”galenfalken” efter de envetna ansträngningarna dessa gjorde 2013 – 14, att sälja mors eget radhus vilket de slutligen lyckades med mot mors och min vilja.
Min avsikt då, -2014, var att jag skulle bo nära mors radhus i Örebro och hon givetvis skulle ha hemvård.
Givetvis skulle det gått bra minst fram till och med idag!
Det är tydligt visat, det finns vittnen, en insatt hyresvärd och dokumentation.
Också personal på boendet vet mycket väl hur bra det gått för mor under denna period, samt är det styrkt hur bra det gick sommaren -14 under en hel månad.
(Därefter krävde stollen som mor då hade som god man att hon skulle tillbaka till Elgströmska eländet vilket var helt onödigt men han höll med tvekan löftet att därefter söka boendet i Sandviken. Han verkade ångra sig och betedde sig som en sann dåre vilket även chefen på Sandvikenboendet och andra kunde konstatera)
Det är alltså upplagt för ett stort skadeståndsmål och tveksamhet 1. är ju hur lång tid utöver de nu gångna fyra åren man ska ta in betr. förlorad värdeökning och förlorat bostadstillägg.
Tveksamhet 2 är ju att rättsväsendet numera är ett rent lotteri och sällan seriöst i såna här ärenden.
Flytten från Elgströmska skandalboendet skulle alltså ha varit tillbaka till det egna radhuset som mor fortfarande aldrig kunnat släppa.
Då det inte gick flyttade jag henne till Sandvikens kommun hyfsat nära mitt boende.
Givetvis har jag funderat på att ordna en motsvarighet till det mor hade i Örebro och något näraliggande för mig, men då jag inriktat mig på en lantligt belägen villa med två passande lägenheter har detta visat sig mycket svårt eller dyrt och egentligen aldrig dykt upp något helt rätt. Då mor fick cancerdiagnos samt kol, utöver demensen, inriktade jag mig i stället på att hitta ett någorlunda lantligt boende för mig själv på gångavstånd från mors boende, så hon kunde få promenader emellan. Även detta blev för svårt, två lämpliga ”objekt” kom på tre år och ena var en insideraffär i det oseriösa Länsförsäkringar Sandviken / Hallebrant-
Haräng-Glas, det andra stack iväg för långt vid budgivning, från 890.000 kr till 1.150.000 eller mer om jag hängt på, det var det nog inte värt och då det bara var en budgivare utöver mig var intresset för dåligt för att betala mer.
Jag ska dock lämna Sverige när mor har lämnat mig för gott.
Så ser det ut och det var oväntat att mor nu, efter allt detta elände, skulle klara eget boende på främmande plats så väl!
Naturligtvis skulle det gått ännu bättre i egna boendet som hon alltid längtar efter och med hemvård utöver mig.
Denna veritabla oseriositet och dårskap från Örebro kommun måste belysas rättsligt.

Problemen som både gode män och såna vidriga överförmyndare ägnar sig åt är generellt kända och faktum är att oseriositeten inom länsstyrelsen är en ännu större bov. Dessa hycklar och skyddar sina fd arbetskamrater i Örebro.

Även om mor inte skulle klara sig länge nu så är bevisning klar.
Jag överväger att driva målet strax innan jag lämnar detta träsk -Sverige, ett av världens olyckligaste länder med flest självmord, men vacker fasad.
Och som jag brukar påminna om,  landet som utvecklade rashygienen åt nazisterna som i sin tur mördade större delen av min släkt på fars sida.

Jag tror att jag här har sammanfattat vad jag vet och känner för aktuella myndigheter.

 

 

 

 

 

 

 

Juice i stället för sockersaft

På boendena envisas man med att servera de sjuka åldringarna hemblaskad saft med socker som troligen är nästan befriad från näring. Tyvärr är mors nuvarande boende inget undantag. Jag har inte sett mor eller någon annan njuta av detta blask ens under heta dagar ute i solen (på innergården)
Hemma hos mig slipper hon detta och varje gång vi dricker apelsinjuice utbrister hon att det är så gott.
Oberoende av om det är den billigaste för ca 7 kr/litern eller en juice för ca 20 kr/litern.
Att tvinga på åldringarna värdelös sockerblandad saft är att hjälpa dem att avlida tidigare. Jag nämnde det för några år sen då mor bodde på skandalboendet Elgströmska förvaret, under operativsystemet Attendo vinstmaskin, i Örebro.
Numera är det mer uppenbart hur mor verkligen njuter av att få juice i stället.
IMG_20180706_203310697

Ovanstående juice, ”godmorgon” är den som jag tycker är bäst i förhållande till  priset.
Visserligen från koncentrat men med ”fruktkött” som sammansatts på ett suveränt sätt.
Tror jag senast köpte på Willys, två för 25 kr, specialpris.
Vi älskar den mor och jag.
Det finns påståenden att juice inte är nyttigt, men det avfärdar jag givetvis så länge inte socker är tillsatt. Allt är ju relativt.
I så fall skulle man kunna kalla boendenas sockerblask för ”giftlösning”.
Jag brukade köpa flerpack med små juicepaket och ställa in i mors kylskåp, men de flesta blir bara liggande tills de blir för gamla.
Vanliga enliters glömmer den boende bort framme och öppnad och den blir då dålig och risken är att det dricks dålig juice.
Personal borde kunna hålla ett öga på vad åldringen dricker och agera för att sockersmörjan plockas bort.

 

Mor frågar efter sitt lilla radhus

Under de två senaste besöken har mor frågat hur länge hon ska vara kvar på boendet och nu har hon åter börjat fråga efter sin egen bostad (som hon benämner den trots att den är tvångs-försåld) Hon längtar dit och lite överraskande pratar hon just om Hjärsta, dvs bostadsområdets namn (Örebro)
Jag har hittills svarat undvikande och hon har inte varit påstridig.
Hon har också frågat efter sina saker och jag har ärligt kunnat säga att hon har saker i ett förråd som jag hyr i Sandviken (20 kvm).
Jag har inte påmint henne om de saker hon förlorat och som jag lade undan särskilt för avhämtning men stals / fördes bort av hennes ”godman” februari -2014.
Den delen har hon glömt bort men jag tog upp det med henne efter att det hände och det fanns inga tvivel om att hon aldrig förstått vad som togs bort innan jag berättade.

Allt det här är orsakat av ”god man” Jörgen Hagenfalk i samråd med handläggaren Jenny Spector och kanslichefen Svantes-Olsson i Örebro som påstod att bostaden måste säljas för att mor blivit skriven på demensboende.
En sak som jag tog för god och rättade mig efter. Regeln var gripen ur luften.

Domaren ”Fingerborg” vid Örebro tingsrätt hör till de som tycker att det gått rätt till betr. mors ägodelar och gjort allt för att befria Hagenfalk från ansvar att ersätta det han förstört och orsakat också i andra sammanhang.
Trots att det finns en regel som tydligt pekar på att en godman SKA ersätta orsakad skada. 

Jag kommer att informera justitiedepartementet m.fl. om alla detaljer och namn i det här. De flesta, utom vissa rådmän och skygglappade inventarier i överförmyndarnämnder vet hur fel och illa det hela fungerar.
(Vi läser om det och hör det både från radio och teve och jag har själv framträtt i tex P4 Gävleborg och börjat berätta. Många vet av egen erfarenhet.)

Det är väl inte så att dessa myndighets-lurkar, på fascismliknande maner, medvetet underblåser skador gentemot sjuka och anhöriga?
Och att detta vansinne medvetet stadfästs av högre instanser?
Oavsett, hur kan det här platsa i ett land som Sverige?

Trots att denna sjuka kultur ”äger” och dominerar i landet så är min fasta avsikt att stämma för mors räkning ang. hennes förlorade bostad.
Hon skulle utan vidare kunnat bo där idag efter att ha hämtat sig från näringsbristen.
Hon har klarat både alzheimer (som troligen är fel-diagnos och utan magnetröntgen) och cancer, med bravur även om det givetvis är en tidsfråga pga hennes ålder, 84 år.
Jag HADE planerat allt korrekt inkl min egen flytt till Örebro men tvingades till allt det här med ny planering och flytt av mor till mitt hemlän, för att bli av med dessa stollar i Örebro som för mig och andra framstår som kriminella eller i vart fall ”kriminellt olämpliga” på sina poster!

Jag ska också gå in med upprepade resningsansökningar pga vissa domares partiska hafflande. En sådan person kan förstöra hur mycket som helst eftersom det är nästan omöjligt att få prövningstillstånd. På samma sätt som det är nästan omöjligt att på normalt sätt bli av med en olämplig godman eller förvaltare (framgick i SVT:s serie inslag i somras)
Jag kommer aldrig att släppa detta och hoppas få med mig fler anhöriga som drabbats av det helt galna systemet, den sjuka kulturen i rättsväsendet och kanske också av just samma individer där och på Örebro kommun.
Även efter en trolig flytt utomlands efter mors frånfälle kommer jag driva detta och då med full skärpa och bred assistans.
Dessutom har jag börjat informera i andra länder om denna fascism-liknande agenda.
Så länge det är en outredd skadeståndsfråga mot Örebro kommun kan det inte drivas i EU-domstolen men just frågan om den enskildes bostad hör hemma där och efter en process med staten kommer den anmälas till EU-domstolen ifall vi inte får den ersättning vi måste ha rätt till.
Enligt min mening (och många andras) behöver regler ändras och rättsväsendet rensas upp från individer som inte sköter uppdragen seriöst.
Ganska känt är det hur illa överförmyndarpersonal ofta arbetar och på vilket sätt denna eländiga kategori är tillsatt, på politisk bas och sällan på kunskaps och lämplighetsbas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolleri med alternativ köttfärs

Idiotin runt mathållningen i Sandviken fortsätter.
Hundmat såsom pölsa och billiga soppor.
Nu har man lyckats köra ”köttfärs i kubik” där färsen också

ersätter sig själv.

kottfarsruta-i-kubik

Veckan rivstartade annars med KORV.
Förra året varnade WHO  (Världshälso org.) för en uppenbar cancer-risk vid frekvent korvätande och påpekade det usla med allt processat kött.

Pölsa kan vara hyfsat, men oftast usel:
http://www.dt.se/opinion/insandare/polsa-blodpudding-och-hundmat

I Jönköping skulle politiker proväta de gamlas mat, men det visade sig att de fick helt annan mat. De gamla åt pölsa och politikerna köttfärsbiff med extra noga tillagning.
Samma smörja men biffen smakade förstås bättre.
Typiskt svensk bluff, åtföljd av hycklande förklaringar, också typiskt svenskt.

Ljusdals kommun – vettig mat åt gamla och sjuka

Ljusdal presenterar matsedel för hela sju veckor och där räknade jag till tjugo fiskrätter (inte processat såsom fiskbullar eller pinnar e.d.) och därutöver ett par med sill.
Det ger tre fiskrätter per vecka i snitt och är just vad de gamla och sjuka behöver.

Jämför med Sandvikens korv och köttfärsveckor där jag visat matsedlar.
Med ”köttfärssoppa” som ”middag” och korv både i ordinarie och alternativ rätt som generalexempel på oförståndig snål mathållning.
Dock går det inte att se mat för kommande veckor, det är inte omöjligt att dessa två veckor var ovanligt usla.
Vi kan ta ett annat exempel, Hofors, grannkommun åt väster har brukat annonsera KETCHUP åt de gamla som en bärande del av måltid.
Info från Hoforsbloggaren som är väl insatt i mycket i den gamla brukshålan med mycken kriminalitet och mycket hög skattesats (utöver en verkligt trist bruksmentalitet och mycken ”småbluff”)

Bollnäs kommun verkar hyfsat men matsedeln är inte uppdaterad, ett antal såna från runt årsskiftet (!) uppvisar fisk två gånger i veckan.

Köttfärsvecka

matsedel-aldreboenden

Denna vecka bara en korvrätt (!) och fem baserade på köttfärs.
Köttfärs-soppa tar väl priset som verkligt dålig ”mat”.
Kassler är billigt och kan vara dålig eller skaplig mat.
Pastrami lär också vara gjort på slamsor av olika slag och kan
vara som hundmat eller ätbart, ungefär som sylta.
Ingen bra fisk under hela veckan.
Jag har adderat D-vitamin för varje morgon och två tabletter
med zink och selen samt vitaminer varje vecka tillsammans med bra juice
som mor får då vi träffas, i stället för den eländiga sockersaften som vi häller
ut i vasken om den står framme.
Detta för att hålla henne vid liv förutom EN av medicinerna som hon verkligen behöver pga bröstcancer
(troligen orsakad av olämplig kost och upptäckt alldeles för sent)

Alldeles för dålig mat -korvstoppning av dementa

korvstoppning-till-dementa

Det spelar inte så stor roll att ett boende har trevlig personal och skapliga lägenheter samt en samvaro-gård då de boende inte får komma ut och röra på sig via promenader och dessutom utsätts för korvstoppning. Jag har börjat titta på matsedeln efetrsom mor ibland sagt att det inte smakade bra och jag tror inte att ovanstående utdrag är en tillfällighet ur korvsynpunkt.
Korv är bland den sämsta mat som finns. De alternativa rätterna finns inte alltid trots att de anges i matsedeln och frågan är om man bör kalla sådant som änglamat, broccolisoppa och mannagrynspudding ”mat” öht.
Vissa dagar har man påkostad mat, men det är genomsnittet som sätter de boendes hälsa och möjligheter att överleva sina sjukdomar och mediciner.
Det var inte bättre på Elgströmska i Örebro där mor bodde förut (nu Sandviken) men viktigt var att på Elgströmska gav man lite regelmässiga promenader (med betoning på lite och färre än man hävdade)  Det gör man inte i Sandviken.
Total-betyget måste därför bli dåligt.
Nu har medicinen mot östrogen och cancer haft bra effekt på mors bröstcancer som avtagit i storlek, men hur den är spridd vet man inte. Det är märkbart hur hon får kämpa mot medicinens biverkningar men hon gör det med bravur.
Såsom före detta fysiskt fenomen med ganska bra humör.
Övriga faller bort i förtid pga vanvården och depressioner mm.

 

 

Jag anpassar mitt eget boende för mors skull, igen, utan fascistoid Örebro-påverkan eller Hofors-ruffel.

Tror knappast att någon enda person följt och minns förvecklingarna i Örebro och hur jag tvingades ”göra rockad” med mors och mitt boende för att slippa de fascistoida inslagen från Örebro kommun, den gode mannen där som var komplett idiot och en skygglappad, troligen partisk tingsrätt. Jag förberedde mao egen flytt till Örebro för mors skull och då passade det bra med att jag övertog den bostad mor ägde där eller i alla fall betalde hyran där. Jag är ende arvtagare och den bästa lösningen ur ekonomisk synvinkel för både mor och mig var just att behålla bostaden. Hittills har vi förlorat ca 200.000 kr pga missad värdeökning.
Den bostaden var också viktig för mor och utgjorde en trygghet och glädje för henne, hon uppskattade mycket att jag bodde där en tid.
Under dessa månader -2013 rensade jag upp i den röra som uppstått i bostaden och följde upp det nya boendet där jag och andra anhöriga avslöjade stora missförhållanden (Elgströmska huset) medan den gode mannen,. som således var säkerställd  komplett idiot, ofredade mig på allehanda sätt och var helt blind för allvarliga problem på Elgströmska huset.
Han klarade sig pga polisens daghemsverksamhet och pga tingsrättens ständigt partiska eller i vart fall skygglappade ageranden och hycklande bemötanden.
Dock ett fenomen som jag senare insåg inte alls bara gäller handläggarna i Örebro tingsrätt utan i många tingsrätter och i de tre  hovrätterna som inte medger prövningstillstånd i såna ärenden – vad man än visar!
En ren rätts-pest i Sverige som förvärrar det redan helt tokiga system som låtsas styra godmannaområdet på ett reglerat sätt.

I stället tvångsförsåldes bostaden och delar av både mors och mina ägodelar försnillades av den gode mannen.
Helt i sin ordning enligt polis-åklagare och Örebro Tingsrätt/Ringborg-2015 . På samma sätt som rotel 9 i rätten var totalblinda för problemen med ”galenfalken” under -2013. Dvs partiskheten verkar vara ett faktum.

Som många förstått pga SVT-inslagen i Aktuellt och Rapport så är det så gott som omöjligt att komma ur klorna ur dessa egentligen neo-fascistiska (eller liknande) gode män och myndigheter.
Under tiden kan den sortens individer förskingra allt som den enskilde äger och massmedia reagerar sällan innan den enskilde avlider i total misär och alla pengar stulna.
(se tex Berra-fallet i -Sundsvall)

Ignoransen och vansinnet är jämförbart med Nazi-Tyskland på 30-talet där Sverige var en medlöpare. Dessa som förefaller vara nazistoida individer sitter alltså och trycker i Sveriges myndigheter inkl. domstolarna än idag. Ingen minister eller rättsvårdande instans medger det, liknande problem tycks existera även där. Jag har sett och hört dessa individer agera och det finns inte minsta tvekan längre. På sistone har jag sett och känt att Justitieminister Morgan Johansson gömmer och vårdar denna nazistoida läggning bakom ett litet flin.  Hans argument för att inte förändra det nazistoida systemet som förvärras av dito handläggningar är egentligen direkt vansinnigt. (Också enligt tex SKL)
Argumentet är att det tar för lång tid. Jag önskar honom och alla röt-drivare i domstolarna samma ålders-öde som tex Berra i Sundsvall.

Jag och mor slank ur dessa nazistoida-klor genom att mor flyttade upp till Gävleborg i stället. Hon hade rätt att flytta varhelst hon önskade enligt gällande regler. Också detta var en sak som domstol och godman -galenfalken och hans efterträdare ”ormen”,  hade problem med. ”Ormen” kunde knappt ens betala en räkning manuellt i tid. Det skulle ha gått mycket snabbare med den nödvändiga flytten om inte min dåvarande hemkommun Hofors orsakade problem med plats på demensboende för mor. Det fungerade mycket bättre i Sandviken. Åtta månaders väntan i Hofors förbyttes i tre veckors väntan i Sandviken och mycket bättre bemötande.
Har man inte nog av allvarliga sjukdomar som demens hos en förälder, är det verkligen nödvändigt med allehanda bluff och fascistoid myndighetsutövning.

fotnot
En stor del av min släkt på fars sida mördades och bestals under nazi-tyskland. Jag är väl förtrogen med den nazistiska agendan och känner igen dessa mönster varhelst de avtecknar sig. Jag har gått igenom dessa problem med min far som i sin tur har redogjort för dem i Brasiliansk teve under flera timmar.

 

Blev det bättre för mor i Sandviken?

Svaret är nej, bortsett från att jag bara behöver resa 7 mil för att besöka henne och tidigare totalt 45 mil. Därmed blir det långt fler besök.
Risken för att mer pengar eller ägodelar förskingras genom stollar som gode män i Örebro är givetvis borta.
Det påverkar dock mor minimalt eftersom hon i alla lägen har ett boende vilket är det viktigaste för henne. Om hennes pengar och saker förskingras, som skett i Örebro (Inga stora värden likt SVT-exemplen) påverkar mig mer än henne pga hennes belägenhet med dåligt minne och försämrade hjärnfunktioner. Det som är mest plågsamt är det usla systemet och myndigheters ovilja att se problemen och agera på ett vettigt sätt, eller ens följa reglerna.

På Elgströmska huset i Örebro hade man redan under Attendotiden promenad för varje boende en gång i veckan. Så kunde den boende välja en fri aktivitet per vecka och där hade mor en promenad till. Sen såg jag till att det blev minst en extra promenad de månader jag var i Örebro -2013. Därmed hade hon många veckor minst tre promenader per vecka.
(Under -2014 och halva -2015 två)
På det sättet så fick mor på den tiden mycket mer promenader än numera eftersom jag bara kan åka en gång i veckan för att besöka henne.
Någon gång två gånger.

Det nu aktuella boendet GER INGA PROMENADER ALLS och de boende är helt beroende av att ha en anhörig som tar med dem ut.
Detta har jag inte fått info om förrän alldeles nyss.
Jag har trott att man går ut med de boende i vart fall ibland.

Det har kommit att bli avgörande för mors hälsa och framtid att få komma ut, helst dagligen. Det beror på hennes bromsmedicin mot cancer. Utan motion blir det inget annat än dödens väntrum och det är vad dessa boenden ofta är för de flesta ”brukarna”. Motion är NÖDVÄNDIGT för att behålla den hälsa man har.
Jag har sett hur en efter en bara försvinner. Detta efter att ha suttit och hängt i ett hörn i några månader. Man dämpar deras ångest med mediciner som ger biverkningar och ännu tidigare död.
Det var samma i Örebro men sannolikt färre avlidna pga utebliven motion.
Det fanns och finns andra orsaker till onödiga lidanden och onödigt tidig död.

Härliga Sverige!