Fel diagnos i flera fall

Det börjar dyka upp nyheter om utsatta personer som drabbats av fel diagnos avseende alzheimer, långvarig medicinering som gett svåra biverkningar men
ingen hjälp mot den kognitiva svikt de led av.
Då de på eget eller anhörigas bevåg avbrutit medicineringen har känslolivet återvänt och också initiativförmågan.
Det är klart att jag måste reagera då min mor aldrig undersökts med magnetkamera eller ens datortomografi och hennes sjukdomsförlopp inte stämmer så bra med alzheimer. Det ligger på mitt ansvar att ta upp detta med boendets läkare som nyligen bytts ut för andra gången.
Jag tog upp det med den förre, flera i personalen var närvarande, men läkaren tyckte inte det var någon vits med att börja undersöka nu.
”Huvudsaken är väl att hon har det bra”.
Det torde betyda att han inte trodde att mor hade så långt kvar, oavsett diagnos och medicin.
Ja, det kan vara försent att ändra på ett ev. alldeles felaktigt förhållande med vården. Vi vet heller inte hur bröstcancern har spritt sig innan den försvann från bröstet (som närmast ett mirakel)
Då mor vägrade bortoperation av bröstet så avbröts all utredning och då även en trolig datortomografi.
Givetvis inte en vettig regel.
Mor hade rätt och kirurgen fel.
Jag kan tro att hon hade rätt också då hon berättade om en ”liten blödning” i hjärnan då hon fått demens-symptomen -2009/2010.
Alternativt vad det en propp i hjärnan beroende på en faktisk inflammation i ena benet som spred problem upp till huvudet.
Detta kombinerades sedan med mycket dålig mathållning och ren svält.
Var det underligt att mor blev förvirrad?
Förvirringen har idag avtagit markant och ersatts av andra problem såsom total brist på initiativ och nästan noll känsloliv.
Vore det fel att avbryta medicineringen mot alzheimer och se om hon blir bättre?
Den felaktiga antidepressiva behandlingen avbröts stegvis med gott resultat.
Varför göda läkemedelsindistrin på bekostnad av liv och hälsa.

Länk till ett exempel (DT)

 

 

 

 

 

Blev det bättre för mor i Sandviken?

Svaret är nej, bortsett från att jag bara behöver resa 7 mil för att besöka henne och tidigare totalt 45 mil. Därmed blir det långt fler besök.
Risken för att mer pengar eller ägodelar förskingras genom stollar som gode män i Örebro är givetvis borta.
Det påverkar dock mor minimalt eftersom hon i alla lägen har ett boende vilket är det viktigaste för henne. Om hennes pengar och saker förskingras, som skett i Örebro (Inga stora värden likt SVT-exemplen) påverkar mig mer än henne pga hennes belägenhet med dåligt minne och försämrade hjärnfunktioner. Det som är mest plågsamt är det usla systemet och myndigheters ovilja att se problemen och agera på ett vettigt sätt, eller ens följa reglerna.

På Elgströmska huset i Örebro hade man redan under Attendotiden promenad för varje boende en gång i veckan. Så kunde den boende välja en fri aktivitet per vecka och där hade mor en promenad till. Sen såg jag till att det blev minst en extra promenad de månader jag var i Örebro -2013. Därmed hade hon många veckor minst tre promenader per vecka.
(Under -2014 och halva -2015 två)
På det sättet så fick mor på den tiden mycket mer promenader än numera eftersom jag bara kan åka en gång i veckan för att besöka henne.
Någon gång två gånger.

Det nu aktuella boendet GER INGA PROMENADER ALLS och de boende är helt beroende av att ha en anhörig som tar med dem ut.
Detta har jag inte fått info om förrän alldeles nyss.
Jag har trott att man går ut med de boende i vart fall ibland.

Det har kommit att bli avgörande för mors hälsa och framtid att få komma ut, helst dagligen. Det beror på hennes bromsmedicin mot cancer. Utan motion blir det inget annat än dödens väntrum och det är vad dessa boenden ofta är för de flesta ”brukarna”. Motion är NÖDVÄNDIGT för att behålla den hälsa man har.
Jag har sett hur en efter en bara försvinner. Detta efter att ha suttit och hängt i ett hörn i några månader. Man dämpar deras ångest med mediciner som ger biverkningar och ännu tidigare död.
Det var samma i Örebro men sannolikt färre avlidna pga utebliven motion.
Det fanns och finns andra orsaker till onödiga lidanden och onödigt tidig död.

Härliga Sverige!

Tand”vård” som orsakar hjärnskador

Jag har raderat en annan blogg med lite för många ämnesområden men eftersom problem med rotfyllning drog många läsare och besöken aldrig upphörde, så har jag lagt in texten på en separat sida här.
Se rubrikerna här ovan och ”Tandvården, hälsofarlig rotfyllning”.
Man kan fråga sig hur många demensfall som orsakats av långvariga dolda problem i käkben efter dåliga rotfyllningar.
Också hur många ALS-fall som orsakats av amalgam och kvicksilverläckage.
Det sambandet är styrkt indirekt genom att begynnande ALS-sjuka personer blivit helt friska efter att ha rensat bort all amalgam.
ALS har troligen flera andra orsaker och det finns flera olika typer av demens med helt olika orsaker.
Långvariga tand och käkproblem har alltid varit underskattade i sjukdoms-sammanhang och det händer att just tandläkare finner mycket intressanta samband.
Dessa är alltid extra kvalificerade och lyhörda samt brinner för sina ideer och upptäckter. Vanliga tandläkare är något helt annat.
Man får vara glad om de ens borrar i rätt tand, inte rotfyller i onödan eller lagar ovanpå karies och dessutom tar rätt betalt.

Mor kan ha fått fel diagnos

Jag studerar ibland hjärnans strukturer och hur de påverkas vid olika sjukdomar.
Jag skrev för flera år sen om hur symptomen hos mor inte stämmer med hennes diagnos alzheimer. I korthet så inträffade minnesförlusten och personlighetsförändringen hastigt -2009, dessutom har det inte följt någon märkbar försämring, varesig socialt eller vid minnestesterna.
Hon har inte genomgått magnetröntgen av hjärnan.
Demensläkaren i Örebro kunde inte förklara fenomenen -2009 och bara jag har kunnat redogöra för dessa, undersökningarna gjordes flera år senare.
Jag hittade domstolsprotokoll från en misshandel hon utsattes för under 90-talet.
Det var värre än jag trott och hon berättade inte så mycket då.
Hon bodde i Helsingborg, blev slagen i huvudet med något verktyg.
Ur läkartidningen 2008:

Skalltrauma
Skallskador kan leda till uttalade, sena kognitiva problem trots att man endast påvisat mindre förändringar på DT och konventionell MR. Diffusionsviktad MR kan avslöja lesioner orsakade av diffus axonal skada trots att konventionell MR ibland kan vara helt normal.

Dvs även vanlig magnetröntgen kan helt missa förändringar som ger kognitiva problem och problemen kan komma långt efter skallskadan.
(Jämför, barnmisshandel med skallskador)
DV-MR är ett nyare sätt att utvärdera MR-bilderna och det görs med processande i dator.

Vill man inte bekosta MR för åldringar? Min mor som var i mycket bra fysisk kondition fortfarande -2010 – 2012 borde ha fått genomgå en MR, hon hade lång förväntad livslängd om det inte var alzheimer. Jag tycker att diagnosticeringen var usel och medicineringen slumpmässig. Inte minst Citalopram som sedermera minskades och sattes ut efter mina påpekanden då jag sett och hört prof. Yngve Gustafsson och dessutom sett biverkningar.
Användningen av alzheimermedicin kanske har skadat mer än ev. nytta.

Förvirringen, -2009 till -2013 berodde sannolikt på näringsbrist i kombination med den kognitiva svikten men det var som värst i samband med ytlig inflammation i ena benet, en typ (trombozyt?) som kan orsaka blodproppar på helt andra ställen i kroppen, orsaka skador i hjärnan och någon gång leda till döden om det fortplantar sig till hjärtat (om jag minns rätt)

 

Utredningsstopp vid operationsvägran

Tack igen David för din djupa inlevelse i min mors belägenhet.
Hon har klarat allt hittills men nu handlar det om cancer som man vet är åtminstone lite spridd.

Cancer hos kvinnor har oftast samband med överskott på hormonet östrogen och en orsak till min mors fina fysik utan ledbesvär är nog att lederna får extra underhåll vid östrogenöverskott.
Nu tar läkarna till det enda som återstår, att minska på östrogenhalten i hennes kropp med en medicin. Det är ju så att om det är klarlagt att en patient inte vill opereras, tex att ta  bort ett bröst så gör man det inte.
Jag har dubbelkollat det med boendets nye läkare under ett bra samtal där sköterskan och flera undersköterskor stod diskret i bakgrunden och lyssnade. Läkaren är ung och duktig, på väg att bli specialist och har den gamla läkaren som mentor. Att han är svensk är trots allt en fördel med tanke på språket som annars brukar diffa i alla fall delvis.
Jag harockså  upplevt rena skräckexempel på tex Hofors hälsocentral i Gävleborg.
Men utebliven operation pga tydlig vägran medför också att utredningen av ev. ytterligare spridning av cancern stoppar upp.
För detta skulle krävas skiktröntgen och kanske annat. Där drar man in vid vägran eftersom nya fynd knappast skulle ändra patientens inställning och man har begränsade resurser.

Vi diskuterade det här med vem som har sista ordet om en patient är dement och hur man ska kunna dra gränsen för självbestämmande. Det är svårt ibland men inte i mors fall.
Hon har konsekvent vägrat operation, innan, under och efter undersökningarna.

Mor vägrar opereras för cancer

Den preliminära diagnos som en läkare ställde efter fem sekunder höll hela vägen, efter provtagning och analys. Mor har bröstcancer och tumören är stor.
Röntgen + mammografi visar att cancern är spridd, åtminstone till armhålan.
Det bästa är att ta bort så mycket som möjligt men mor totalvägrar operation.
Hennes motivering är att hon inte har ont och att det är farligt att operera eftersom det är nära hjärtat. Hon har inte helt fel i den meningen att ingen canceroperation är riskfri och det kan bli komplikationer som leder till döden snabbt, tex blodpropp.
Efter  den plötsliga personlighetsförändringen och minnesförlusten slutet av 2009, hade hon kanske rätt då hon till allas förvåning pratade om ”en liten blödning” i huvudet, men det kan också ha varit en blodpropp. Hon hade då en inflammation i blodkärlen i ena benet, tromboflebit, som kan ge vandrande blodproppar.
Diagnosen däremot två år senare sade alzheimer.
Bara jag vet hur plötsligt det hände och att bara alzheimer inte duger som förklaring, en ev. alzheimer kan ha funnits, smygande i många år. Diagnoser dröjer av olika skäl. I Örebros fall har det hävdats av anmälare varit för att spara pengar på en dyr medicin.
Läkaren och jag hade som väl var ett alternativ för mor, som vi kan hoppas på ger bättre resultat än medelmåttigt.
Medicin som motverkar östrogenhalten i kroppen.
Tumörerna sägs vara hormonkänsliga och det är just vad jag hoppats på.
Vi fick med oss medicinen direkt från sjukhusapoteket.

Bemötandet och redovisningen av resultat och möjligheter var helt korrekt.
Jag gav i enrum läkaren en snabb resume om mors bakgrund, ovanligt fin fysik, näringsbrist/avmagring, felmedicinering och återhämtning. detta för att han skulle ha om möjligt ännu bättre underlag för sina förslag till alternativ.
Tveklöst en duktig läkare som omgående ställde rätt diagnos preliminärt, utan någon mammografi.

Som jag meddelat så ruskar det här eländet om min planering igen, nu för tredje gången.

Jag kan inte längre inrikta mig på eget boende för mor med min och hemvårdens stöd.
Jag gör vad jag kan för att hitta en egen sommarstuga för henne på gångavstånd, fast det inte längre finns någon. Vi blev som sagt  lurade på den som fanns, av Länsförsäkringars oseriösa mäklare som sålde till mycket lägre pris än vad jag ville bjuda. Antagligen till bekanta. Men jag har en udda lösning på gång som jag ska redovisa, och det får inte dröja om mor ska hinna få glädje av en egen stuga på landet som jag också har lovat henne. Det spelar ingen som helst roll att hon har glömt det.

 

 

 

 

 

 

 

Konstigheter inom vården som vanligt

Pratade med en äldre dam igår, hon har rest mycket och är klar över att sjukvården i Sverige verkligen inte är i toppklass och är betydligt bättre i många länder, tex Tyskland och Norge.
Jag är säker på att den vård vi har orsakar ett flertal kroniska sjukdomar och allrahelst i samverkan med dålig kost för äldre som är beroende av hemvård eller bor på boenden.
I mors fall har hon ju också fått lida av extra dålig vård i Örebro, vilket är väl dokumenterat hos tex Ivo (och hos mig)
Örebro kommun däremot har ju nästan noll ordning på den sociala sidan.
Jag frågar mig om det ens är lönt att ställa frågan om mammografi och när den ev. har utförts.

Kommunen har förut aldrig klarat att sköta en förfrågan på ett vettigt sätt, det mesta bara försvinner i tomma intet efter att ett ärendenummer i bästa fall skapats.
Man utnyttjar malfunktionen på länsstyrelsen och hos J.O. Inget kollas upp ordentligt.

Det är nog bättre att vända sig direkt till sjukhuset där.

Detta sände jag idag till sjukhuset i Gävle:

Medd till sjukhuset ang tumör

(Att bli behandlad som ett barn, detta problem noterade jag hos en av läkarna vid tre ”kontrollstationer”. Trots att mor skötte sig perfekt, som i stort sett alltid, fortfarande trots demensen, helt lugn och svarade bra på tilltal, envisades läkaren med att säga ”du är så duktig” och efteråt sa han till sköterskan ”det är längesen man fick använda sig av psykologi”.
Jag kallar det för onödigt larv. En person som är dement ska inte behandlas som ett barn om hon inte uppför sig som ett barn. Dvs korkade förutfattade meningar.
Själva provtagningen och ultraljudet sköttes nog på ett ok sätt och är ju det viktigaste.
Inne på röntgen sköttes allt mycket bra av en dam, vet ej om hon är läkare.
Läkaren som först tog emot och som vi träffade som sist före avfärd var snabb tydlig och korrekt innan han yttrade sig på ett sätt som kunde uppfattas som att vården för en åldrig person blir annorlunda. Det var dock en nysvensk)

 

 

 

Felaktiga associationer pga plack eller lesioner?

Hjärnan arbetar till stor del associativt, dvs vi kan memorera genom
att betrakta en sak som är närliggande den egentliga frågeställningen
i tid eller rum och få ut en minnesbild av det som frågan gäller.
Exempelvis kan en bankomatkod ha ”försvunnit” ur minnet men
kan komma fram automatiskt då man ställer sig vid bankomaten och ska knappa in den.

Jag lider av MS och min mor av alzheimer. I alla fall vad läkarna är relativt säkra på utan att i någons fall ha gjort en uttömmande utredning, men kan ändå sätta diagnoserna   enligt gällande regler (pga resursbrister och grundat på erfarenhet)
Man känner inte till några grundläggande orsaker till dessa sjukdomar men alzheimer kännetecknas av ”plack” på hjärnceller och MS av partiella små inflammationer i hjärnan, ”lesioner” som kan vara mer eller mindre aktiva eller avslutade med ärr-bildning.

Ibland noterar jag att hjärnan associerar fel, både hos min mor och mig själv. Det är inte uteslutet att jag kan ha en tidig, begynnande alzheimer och att mor kan ha haft detta i många år.
Många har också mer eller mindre smygande MS som aldrig ger några påtagliga symptom som går att fastslå som just MS-symptom.

Intressant kan vara vad eller ”vem” det är som betraktar och konstaterar en felaktig association. Jag skriver det här därför att jag just besvärats av en helt galen association som återkom gång på gång då jag försökte memorera en sak.
Jag vaknade och började tänka på en rättsförhandling, memorerade då direkt två tillfällen då domaren agerat partiskt. Hon lät motparten argumentera utanför sakfrågan men då jag gjorde detsamma så blev jag snabbt avbruten. Speciellt mindes jag två grundlösa beskyllningar mot mig som jag därför ville lägga fram motargumenten till när det blev min tur. Jag klev upp trots att klockan bara var halv fem och satte mig för att skriva ned det här eftersom jag arbetar med ett klagomål till J.K. Jag skrev med lätthet ned det ena exemplet men till mitt stora förtret var det andra exemplet som bortblåst ur huvudet.
Varje gång jag försökte memorera det här så dök det upp en tanke om en HUND. Det fanns och finns inga hundar med i sammanhanget, inte ens på någon långsökt väg.
F.ö. ingen särskild hund utan en obestämbar tanke på hund generellt.
Men jag kan garantera att jag flera gånger förr konstaterat ”tankeöverföring” eller i vart fall informationsöverföring från min mor på långa avstånd. Också åt andra hållet är det fastslaget. Det är ju lite ”överkurs” och kanske en avvikelse nu, men det är mycket troligt att om mor skulle tänka på sin fd bostad i Örebro, direkt skulle tänka på sin hund hon hade där och som betydde så mycket.

Det är ändå förstås möjligt att den  här felaktiga tankebanan beror på en av fem upptäckta aktiva ”lesioner” eller kanske ärr-vävnad i hjärnan.
Min mor associerar sällan fel på samma sätt men lider av vissa vanföreställningar dvs hon tror verkligen på dessa felaktiga ideer.

Exempelvis att hon har en tvillingsyster som heter Rosa, och att en av de boende på demensboendet är bror till hennes fd man Lars-Ove.

Så vem är ”jag” som med lätthet noterar dessa felaktiga tankebanor även i min egen hjärna? Ett ”överjag”? En annan del av hjärnan som är helt intakt?
Eftersom mor och många andra lider av vanföreställningar (också tex mytomaner som har såna för att stärka sin prestige) så måste man fråga sig om i så fall ”överjaget” / betraktaren lämnat kroppen eller delvis lämnat kroppen.
Med tanke på det mer robotmässiga beteendet som kännetecknar många dementa så borde man överväga den hypotesen.

Vad är egentligen ”jaget” hos en människa (och troligen vissa djur)
Jag går inte in på detta här eftersom det är en djupt filosofisk fråga och jag tror jag har svårt att sätta mina ideer och min bild av detta på pränt.
Jag har iofs aldrig försökt och tror det kan bli av senare.
Däremot vill jag gärna redovisa det här för läsarna, dels för att beskriva ett av problemen med mig, med domaren och med motparten i en rättsförhandling som är direkt förknippad med ämnet i bloggen, dels för att kanske väcka intresse hos någon läsare i den här speciella frågan.

Slarv med dokumentation, vård och kommun

Jag tycks behöva dra tillbaka anhållan om ett vittnesmål i rättsärendet mot godman 4 och det rör problemen som uppstod då denne godman felaktigt gick in och ändrade mors mantalsskrivning. Dessutom verkar det som han gjorde en ändring direkt till Apoteks-centralen. Detta eftersom apo-dos först kom som det skulle i någon liten mängd men sen upphörde helt.
Det ledde till att mediciner blev kraftigt försenade, så att mor blev utan en tid.
Den chef på hälsocentralen som hjälpte till akut minns inte.
Hon arbetar inte kvar.
Det är heller inte dokumenterat i mors journaler fick jag se idag efter ett besök på journalenheten i Gävle. Där går bara att hitta uppgifter om att jag efterfrågat medicinerna.
Man gjorde ett undantag och stämde möte med mig eftersom det gäller ett rättsärende.
Vanligen har man ingen utlämning annat än per post.
Den biståndshandläggare som var involverad minns heller inget och är dessutom pensionerad numera.
Sista chansen verkar vara att få någon dokumentation från apoteket.
Har redan fått anstånd tio dagar men får nog be om lite till samtidigt som jag drar tillbaka vittnesmål i den delen. Ersätter det om möjligt med något dokument från apoteket.
Kanske något annat.
Irriterande och oväntat trots att det handlar om en kommun och vårdapparaten.
Två ganska säkra felkällor vilket jag borde tagit hänsyn till.

Citalopram utsatt

Äntligen har den olämpliga medicinen Citalopram satts ut (tagits bort)
Den gavs utöver Exelonplåster redan i början av -2012.
Professorer har nu i över två år informerat att den stämningshöjande medicin inte passar för de dementa.
Slentrainläkare följer dock socalstyrelsens föråldrade rekommendationer och tänker inte själva.
Också Exelon ger viss rastlöshet och samma biverkningar stärker varandra / ökar risken att få dem.

Många medicinförgiftas, drabbas av rastlöshet, dålig aptit, sämre ork och mycket annat och jag såg biverkningar på mor mot slutet av -2013 och efter kort samtal med läkaren så halverades dosen.
Nu i Sandviken så behövde jag inte ta upp frågan om utsättning, det har läkaren gjort ändå, för någon månad sedan.
Det betyder att det är en bra läkare som håller koll.

Åter ang. galenfalken. Han har svamlat också om den här biten, som om allt annat. Han skrev i en rättsinlaga att jag inte vill att mor ska ta sina mediciner.
Själv såg han aldrig några missförhållanden på Elgströmska katastrof-boendet. Låt vara att jag på kort tid såg mer än de flesta.
Med såna genomkorkade och falska godman så avlider folk i onödan.
Att snedvinkla och ljuga är det ende dessa typer är duktiga på.