Nästa dålighet inom vården

Nu handlar det mest om uppträdandet och denna gång en tandhygienist i Sandviken, på Folktandvården.
Jag var med mor där i torsdags, det var undersökning och jag var med också förra gången för ca 1,5 år sen då undersökningen resulterade i ingen åtgärd och inte föreföll innebära några brister. Detta kan man dock ifrågasätta nu.

Mor har givetvis som då nästan inga tänder kvar (såna under har vi inte sett, att nya tänder kommer på åldringar som tappat dem – tyvärr)
Tokigheter kom direkt efter att jag bokat tid för undersökning av mina egna tänder, vilket jag tyckte var lämpligt då jag ändå skulle köra bil totalt 14 mil eftersom jag bor 7 mil från mors boende. Jag kan iofs åka tåg och buss och sen kan vi använda sjukresa med taxi, men sett till kostnaden blir det ungefär samma. Denna gång kunde jag kombinera med några andra små ärenden.
Givetvis var villkoret att min tid skulle ligga nära mors tid inte minst därför att mors boende ligger 1,5 mil från Sandviken centrum.
Detta ordnades per telefon, min tid blev 12.50 och mors tid lagom därefter, jag ska ju vara med mor hela tiden och hon kan vänta under min undersökning.
Men dagen innan då det kom ett SMS som påminnelse om tiderna var plötsligt min tid kl 10.10 och mors tid 12.50.
Det framgick också att undersökningarna görs av två olika tandhygienister vilket i sig var skäl nog för mig att ringa återbud för min egen del.
Då mor knappt har några tänder och det ska vara enkelt att undersöka, förra gången inga problem,  tyckte jag att det kunde gå för hennes del.
Ändringen av tid utan att jag fick kännedom, kunde ha lett till olika tokigheter givetvis om jag inte läst noga i dessa SMS. Jag har aldrig varit med om just den typen av dumheter, som beror på systemfel eller personalfel.

Nästa tokighet kom direkt när mor placerat sig för undersökning.
-Var bor du,  vilka mediciner har du?

Mor blev bara tyst. Jag frågade varför man inte har dessa uppgifter sen tidigare.
Jag nämnde inte att mor är dement, det vill inte mor höra och de ska de redan veta då detta tagits upp vid tidsbeställningen som orsak till varför jag var med.
Betr mediciner var det ”helt blankt” och jag påminde om att den frågan fick vi inte förra gången. Därmed undrar man om det helt saknas struktur i metoderna.
Jag har inte alla mediciner i huvudet och detta skulle man ha tagit upp innan besöket. Jag erbjöd mig att ringa boendet och enkelt ta reda på detta exakt, men det tyckte inte hygienisten.

Dvs bara ”hipp som happ” hela vägen.

Så frågade hygienisten vilka sjukdomar mor hade. Så mor kunde höra det givetvis.
Jag berättade för hygienisten  att detta ska vi inte prata om nu.
”Jasså?”
Jag skrev på en lapp att mor blir ledsen eller arg av att höra att hon har alzheimer och cancer, hon tror inte på någotdera.
Man ska visa respekt mot sjuka åldringar. Detta trodde jag gick in.

Så själva undersökningen. Där konstaterades snabbt att en tand satt löst.
Sen uppgavs att det fanns karies på en tand. Väldigt ostrukturerad redogörelse men jag lyckades bena ut att detta gällde två olika tänder.
Sen verkar det som om hygienisten vickade på den lösa tanden så det gjorde ordentligt ont, mor jämrade sig tydligt.
Varför gör man det ifall den redan konstaterats lös?

Nästa tokighet.
”DEN HÄR UNDERKÄKEN ÄR INTE MYCKET ATT HURRA FÖR”
Detta yttrades så högt och tydligt att mor knappast kunde undgå det.
Det talar nog för sig själv.
Helt respektlöst och ett vidrigt uttalande.
Brukar inte åldringar ha ont om tänder?

En tandläkare tillkallades, vi fick vänta ca en kvart.
Här kom en trevlig frisk fläkt in i form av en ung kvinnlig tandläkare som på 20 sekunder konstaterade allt som hygienisten svamlat fram under ca 10 minuter.
Röntgenbilderna verkade vara dåligt tagna, från olämpliga vinklar, men det var en sak som jag hörde hygienisten själv yttra.  Jag hann inte mer än se att den tanden som hade krona var ordentligt rotfylld i alla tre rötterna. I tanden fanns karies men i alla fall ingen risk att det skulle bli infektion i en pulpa.
Det gick inte att på kort tid se om det fanns infektion i de i övrigt nästan tomma käkarna.
Tandläkaren bestämde sig snabbt, man får prioritera att ta bort den lösa tanden.
Så försvann hon och när mor och jag lämnade den olämpliga hygienisten kom nästa tokighet. Hon svamlade något om en tredje tand som kanske skulle åtgärdas, tror jag. Hon var så ostrukturerad att det bara var att lämna platsen.

Jag skrev ett klagomål till klinikchefen när jag kommit hem och detta skulle enl receptionen nå honom på måndag.

Då mor fick en akut tid hos tandläkare igår dvs dagen efter undersökningen, fick det bli personal från boendet och sjukresor.
Jag bad personalen vara uppmärksam på ev tokigheter, uttalanden e.d.
Det ska ha gått bra för mor och det känns bra för mig.
Man tog säkert bort den lösa tanden och kanske tog man bort de rotrester som jag sen förra undersökningen vet fanns kvar efter tänder som lossnat.
Hygienisten nämnde inget om sådana. Men hon var ju totalt olämplig hela vägen.

 

 

 

 

 

 

”Dentistmadness”

En sida som dagligen visas, även i USA och andra länder, är sidan om tandvård.
så var det även i bloggen om ”rötägg i tjänst” som bl.a. tog upp tandvården.
En släkting i Tyskland (på fars sida, engagerad inom AfA -mot nazismen mm)
är tandläkare och har gett mig nyttiga kunskaper.

Vi har drivit länkad sida här, men Facebook är en enda röra med bedräglig debitering och annat så sidan har fallit i träda. 

 

 

 

 

Mors tandläkarbesök

Kanske är det mina skriverier om hur sjukdom ofta är kopplad till problem i käkar och tänder (har läst delar av ganska färska doktorsavhandlingar, har egen erfarenhet med mera) samt en anmälan till Socialstyrelsen som medfört att mor kommit till tandläkare mha hemvården, nu fyra år efter inträffad demens.
(Då jag tagit upp saken med mor har hon inte velat lyssna och jag vet att hon däremot följer med dit hemvården tar henne)
Tandläkaren menade att allt var normalt och som jag förstått samtalet med god man (nr 3) så gjordes ingen röntgen, eller så gick detta god man förbi. Jag anser att käkar och tänder måste röntgas som man gör på alla andra patienter, det duger inte att bara titta.
Tandlossning har med infektion att göra.
Det här verkar öht vara dåligt utrett inom branchen, som så mycket annat. Själv har jag f.ö. anlitat N2-behandling vid rotfyllning som länge var förbjuden i Sverige av irrelevanta status-skäl men som är en betydligt bättre metod än den gängse då det kommer till infektionsproblemen.
Där anser N2-specialister att ett ”överskott” av N2 till käken är bra, dvs om materialet tränger ut något i käkbenet pga spricka i tandroten.
Då döda människor obduceras framkommer att nästan alla har patologiska förändringar i käkbenen, inte minst där de haft en rotfyllning med gängse metod.

 

Ny anmälan till Socialstyrelsen, rötägg?

Har haft ett telesamtal med en dam som jobbar med riktlinjer för demensvård, började givetvis med frågeställningen om tandvården för gamla, vg se sidan ”Sjukvården” med länk på den här sidans överkant, och jag blev inte alls förvånad när hon inget visste om sådant, dock lovade hon kolla upp saken.
Jag berättade om hur hemtjänsten missade att kolla upp mors kylskåp, möglet, för gammal mat, öppnade förpackningar sen 1 – 2 månader, samt det här med mors diagnos som inte stämmer med sjukdomsutvecklingen. (Även om detta under ”sjukvården” ovan)
och att jag noterat biverkningar såsom släpande gång snart efter insättning av Exelon (har hon aldrig haft förut) samt att jag inte fått respons från ansvariga läkare ang. mina åsikter trots både ett brev och ett mail.
Hon antydde möjligheten att göra anmälan, ville ha min mailadress för att maila en länk ang. detta (vilket jag iofs inte behövde) för att poängtera vad hon kände. Dessutom kom några pdf-filer ang. tandvård generellt samt demensvård.

Förra gången jag anmälde till S.S. ang uteblivet agerande vid tandlossning trots mina påminnelser så kom bara svaret att man inte ingriper i hur vården utföres av enskilda.
Frågan är varför man ska anmäla, samma dårskap pågår ju decennium efter decennium. Måste man göra polisanmälan för tjänstefel inom vården, kommer ens det att hjälpa? Lägger inte polisen ned nästan allt numera?

Jag besvarade mailet från damen på S.S. med en fråga om mitt avsända brev med anmälan kunde kompletteras via mail men det klarade hon inte att besvara. Det är lätt att ”glömma” saker då man springer på kaffemöten och gör privata ärenden halva dagarna. Jag skulle tro att även damer på såna ställen hellre porrsurfar än läsa en blogg som den här. Eller spelar något nätspel, dvs på arbetstid.
Kompetensen går mot noll, engagemanget är tillfälligt och känslostyrt, t.ex. av ett telefonsamtal.

Anmälan till Socialstyrelsen postad

Klicka på bilden för att förstora, återgå med browserns bakåtpil.

Här vill jag lägga till att jag den 12/9 mätte mitt eget blodtryck igen som nu då min tandbehandling är klar visade sig ligga på 140 dvs helt normalt.
Detta visar tydligt hur blodtrycket kan hänga samman med tillståndet i käkar/tänder, allrahelst om man som jag noga följt den utvecklingen under nästan ett års tid.
Inget som helst talar för att situationen för mor är annorlunda.

Många människor ges högst sannolikt alldeles onödig medicin mot högt BT och får livet ut lida av dess biverkningar.
Mycket lönsam affär för läkemedelsbolagen.
Många läkare behöver utbildning i ”vett och etikett” med mera och inte så få är så ignoranta och förnuftbefriade (samt högavlönade) att de borde stängas av vilket tyvärr aldrig sker i detta falska samhälle med snygg fasad utåt.

Har pratat med min tandläkare om mor

Hur ska man betrakta äldre människors tandlossning, redan då jag träffade mor -2010 efter beskedet vad som hänt henne, vars fördröjning till mig gjorde att hon gick utan mat i närmare en månad (se rubriken om Överförmyndarnämnden) var hon helt förändrad utseendemässigt sedan -2009 och markant var en glugg i överkäken, två eller tre tänder saknades. Efter hand har gluggen blivit större och de tänder som skymtar står snett. Har pratat med Mikaeli hälsocentral och man rycker i princip på axlarna och hänvisar till tandläkare.

Först frågade jag en tandläkare på min hemort i Gävleborg i samband med lagning på mig själv, han menade att många gamla (över 80 ungefär) blir utan tänder och att man ofta inget gör. Jag tog upp det med en bättre tandläkare i Örebro där jag avslutar min egen behandling och han menar att det är sannolikt att mor har infektioner i käkarna. 

Som jag noterat på mig själv så kan såna infektioner trots bara svagt molande känsla, ingen direkt värk, leda till förhöjt blodtryck. Det är precis vad mor led av och fick medicin, Ramipril som sen brukar tas livet ut.

Jag blev också ordinerad liknande medicin när jag hade infektion i en käke men jag noterade snabbt biverkningar och slutade, efter rotfyllning med metoden N2 (bättre än den vanliga gamla) så sjunk BT till normala värden.

Är det inte vettigare att avhjälpa ORSAKEN i stället för att pumpa i folk mediciner livet ut? Nu funderar jag på att anmäla eländet till Socialstyrelsen, läkare och hemvård begriper inte ett dugg och bryr sig lika lite som de gjorde betr. mors viktminskning. Naturligtvis måste mors käkar undersökas, man har inte tandlossning utan orsak, ålder är inte en acceptabel orsak anser jag efter det jag tagit reda på. Infektioner kan stoppas med antibiotika och det kanske finns annat man kan göra.

Generellt problem som ger lidande i onödan

Nu avser jag alla dessa huvudmän som lider av demens eller av annan orsak inte kan planera och verka för sitt eget bästa och kommit att bli beroende av ”gode män” och en Överförmyndarnämnd.

Problemet finns i Örebro men det är avhängigt en regel som alla nämnder tycks tillämpa, en nödvändig regel som dock behöver modifieras i kombination med en slapphet inom vården och hemvården.

Huvudmännen har oftast mer eller mindre besparingar som genom en helt ok regel /låses/ så att inte ens de ”gode” männen kan röra dessa. De har också ett rörligt konto där t.ex. pension går in och löpande kostnader går ut, ofta via autogiro som mer eller mindre gör ”gode män” överflödiga.

I många fall lider huvudmännen av sjukdomar och problem som skulle kunna reduceras eller elimineras genom någon insats där det finns en kostnad. I stället för att låta detta ske så förblir huvudmannens medel låsta under hela livstiden (med få undantag) och efter dennes död så tillfaller medlen dels anhöriga som kanske dittills inte ägnat huvudmannen någon omsorg och dels god man eller annan (bulvan) som tillskansar sig halva arvet eller annan andel. (Ibland hela då ingen anhörig med arvslott finns)

I min mors fall finns detta problem, ingen utom jag har brytt sig om att hon lider av tandlossning och infektion i käkarna, infektionerna ger högre blodtryck och det enda man gör är att pumpa i henne mediciner mot detta. Mediciner med biverkningar. Mor har även annan medicin och ingen läkare vet något om hur medicinerna samverkar på sikt. 

Medlen på mors rörliga konto har minskat från ca. 50.000 till 11.000 på två år, det är mestadels onödiga arvoden till ignoranta och slarviga ”gode” män samt kostnader för onödig medicin förutom den största obligatoriska kostnaden, hyran. En del av de löpande kostnaderna är den hem-levererade maten där mor kastar bort ca 2/3 i snitt, onödig kostnad ca 700 kr/mån

VG se mer om detta och lögner/hyckleri från hemtjänsten på relevant sida ovan.

Naturligtvis skulle mor för länge sedan behövt komma till tandläkare, stoppa infektioner och tandlossning, nu har de flesta tänderna i överkäken försvunnit, resterande sitter snett. Man har struntat i detta då det saknats medel på det rörliga kontot och ingen läkare har brytt sig det minsta att påverka ÖF-nämnden/kommunen ang. detta problem. Jag avser anmäla detta till Socialstyrelsen. Egentligen borde man av princip polisanmäla dårskapen.

Mer om orsaker till högt blodtryck och läkarslarv/ignorans under sidan med rubriken ”Sjukården”