Alzheimer mm – grunder och liten analys

Många gånger sätter läkare denna diagnos av ren bekvämlighet och utan närmare undersökning, det kan bli fel diagnos också efter närmare undersökning. Man vet tydligen för lite om hjärnan för att kunna uttala sig helt säkert grundat på hjärnröntgen och symptomen.

Min mor fick inte diagnosen ”säkerställd” förrän ca två år efter att symptom som förvirring och utökad minnesförlust uppträdde -2009. Innan diagnosen kom talades om andra möjliga diagnoser såsom ”kognitiv svikt”, det spekulerades även över ren depression. Mor själv ansåg att hon drabbats av en ”liten blödning” (i huvudet) dvs egentligen ”vaskulär demens” som är den näst vanligaste formen efter alzheimerdemens. Demensen anses vara av typen alzheimer som ”leder till döden”. Dock leder många sjukdomar till döden när man är gammal, mor är född -32. Accelererande förlopp osv är vanligt också vid andra sjukdomstyper som leder till döden även de, t.ex. cancerformer.

Det är ju så att det enda vi anhöriga kan hoppas på är att diagnosen är felaktig eller att det är fel att sjukdomen leder till en tidigare död ”åtminstone i vårt fall”. Kanske är människan alltför mångfacceterad för att man säkert ska kunna generalisera som man gör, det finns många exempel på såna som klarat sig trots läkares döds-profetior, jag känner en sådan person (men det handlade inte om demens utan en ovanlig form av barn-cancer, han blev sedan en fantastisk människa aktiv inom en kristen sekt)

(Är det inte så saken bör uttryckas, ”tidigare död” om det ska vara någon mening med det?)

Ja kanske kan vi också hoppas på att vår egna sjuka anhöriga blir ett undantag, att sjukdomen även om den är rätt fastställd kommer att vända sitt förlopp? Eller att man nu snart hittar ett botemedel eller något som stoppar nervcellernas död?

Nervcellernas död vid den vanligaste demenssjukdomen Alzheimer anses bero på ett ”plack” som sätter sig på cellerna. Placket består av beta-amyloid. Beta-amyloid bildas med hjälp av två kropps-naturliga ämnen, ett protein APP och ett enzym Bace-1. (APPdelande enzym 1 vid plats beta, β-site APP-cleaving enzyme)
1) Dessa finns i allas våra hjärnceller men en mekanism i cellerna håller de båda ämnena åtskilda. Man vet inte varför denna mekanism slutar fungera eller ens hur den fungerar -ännu.
Förstår man detta så kan ett botemedel komma snabbt.
Medicineringen med t.ex. Exelon (plåster) påverkar inte ovanstående problem utan underlättar neurotransmissionen i den drabbade hjärnan genom att ge sig på andra enzymer som har till uppgift att begränsa transmissionen, dvs en provisorik nödåtgärd som bara kan bromsa det degenerativa förloppet.

Gifter i kosten som misstänks ligga bakom plackbildningen.

På platser där alzheimerfrekvensen är förhöjd, kraftigt förhöjd var den på en ö i Stilla havet (Guam) med ett naturfolk, har forskare länge studerat hur dessa lever och äter. Det var länge svårt att hitta orsaker och samband.
Detta har slutligen lett till att ämnet BMAA kommit att studeras noga. Alzhemerdrabbade har vanligen förhöjda värden av detta ämne, en icke proteinogen aminosyra dvs den finns inte naturligt i kroppen.
Ämnet har getts apor (markattor) som sen utvecklat alzheimer eller liknande symptom och verkningar i deras hjärnor.
Nära bevis men inte tillräckligt nära för att vara vetenskapligt helt fastslaget dvs hur ämnet egentligen påverkar mäniskan.

Cyanbakterier som lever i en oren miljö producerar BMAA.
Därför MÅSTE man se upp med tex billig Spirulina, en blågrön alg som länge ansetts vara det mest näringsrika som finns. Det är inget annat än  cyan- bakterier som bildar näringsämnen med hjälp av solljuset. Fantastiskt i sig,
men ganska lömskt med tanke på riskerna för förorening i något led.
Även i hemmen!  Förvarar man detta i öppet kärl i ett kylskåp löper man risk att det bildas BMAA som man sen får i sig.
De bättre, dyrare fabrikaten produceras verkligen i en helt ren miljö.
Naturlig form av blågröna alger är direkt livsfarligt att sätta i sig.
Djur som får i sig detta med vatten får en plågsam tillvaro.


Jag ångrar verkligen att jag inte gick en kemi-bana i stället för en elektronikbana, kemi var mitt starkaste ämne redan i grundskolan. Då hade jag kunnat jobba med det här problemet för länge sedan och kanske bidra med något.

Jag har ingen medicinsk utbildning (annat än egna studier) men många av oss som inte har detta har kunnat säkerställa förfärlig malfunktion inom sjukvården, även gång på gång. Den som har egna problem kan ofta klara sig bäst genom att bli expert på dessa och analysera, forska på egen hand. Man brukar säga att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk men underförstått så måste man ha en god analysförmåga och aldrig ge upp, aldrig lita på expertisen och framförallt vara observanta på alla mediciner de pumpar in i folk, där har vi flera mycket goda exempel och bevis på oskick.

Själv har jag klarat mig undan från troligen livslång blodtrycksmedicinering genom att på egen hand finna ORSAKEN vilket läkaren inte bemödade sig om (Gävlestrand hälsocentral, fint och nybyggt, men uselt i mitt fall och säkert i andras fall) naturligtvis tänker jag då på den långvariga medicineringen med Ramipril mor utsatts för i stället för att söka orsaken till högt blodtryck. Inte omöjligt att infektion i käkbenen bidrar, som det gjorde i mitt fall. Läkarna på HC hänvisar bara till tandläkare och tandläkare anstränger sig inte, dessutom är mor negativ till tandläkarbesök. (93 % av alla rotfyllda har sjukliga förändringar i käkbenen efter sin död, detta känner tandläkare inte till eller undviker att tänka på, de tjänar grovt på att rotfylla med en dålig metod och efterbehandla då problemen uppstår, med ännu sämre prognos.

Mor medicineras med exelon-plåster i kombination med ett antidepressivt medel, Citalopram 20 mg. Kombinationen anses av erfarna läkare väl utprövad. Medicineringen har pågått sedan diagnosen alzheimer fastställdes i början av -2012.

Tillägg sommaren -14
Medicineringen med 20 mg citalopram varje dag i två års tid utan att ens noga följa upp den, bara överlämna mor till ett boende där det inte fanns kunskap om demens hos springläkarna, var oansvarig och direkt felaktig.
Återigen var det jag som måste gripa in, larma så en läkare blir observant på medicineringen, berätta om biverkningarna som stämmer med de mer allvarliga biverkningar som medlet är känt för.
Jag fick medhåll och dosen halverades till 10 mg.
Är det underligt att man reagerar då man hör en professor på teve säga att man enligt senaste rönen inte alls ska ge stämningshöjande medel till dementa åldringar. Samma åsikt finns på många håll, bland professorer och andra erfarna. Läkaren på demensavdelningen i Örebro, Chandorkar, sitter fast i gamla giftpumparnormer och har sannolikt skadat fler patienter genom att strunta i nya rön och inte heller följa upp medicineringen seriöst utan överlät det till okunniga på en vårdcentral. Så länge hon inte bryter mot den försoffade Socialstyrelsens normer för medicinering, känner hon inga problem.
Men hon måste inte ge Citalopram även om Socialstyrelsen inte förhindrar det!

Hade jag inte larmat hade mor fått i sig minst ett års förgiftning ytterligare. Då tillkommer det stora ofog med medicinering som jag uppdsagade på Elgströmska huset, man pumpade i Sobril i patienterna varje morgon, även de som inte hade detta förskrivet och även de som var lugna.
– – –
Medicineringen är bara bromsande, inte stoppande eller vändande av förloppet, men faktum är att jag noterat vissa förbättringar i vissa lägen och att dessa inte alls behöver bero på medicinen. Ibland ”återkommer” mors personlighet korta perioder, så var det inte för något år sedan, och jag gör vad jag kan för att hon ska få i sig ordentligt med näring trots att hon vägrar äta råa grönsaker (alltid gjort) utom sådant som tomater och gurka i liten mängd. jag vet att näring och lagom motion är livsviktigt parallellt med mental stimulans. I alla fall det senare är mor medveten om och har bl.a. börjat lösa korsord vilket hon gärna drar in mig i och diskuterar orden. Plötsligt slutade dock tidningen komma därför att det enda som god man behöver betala är sådant, de reguljära räkningarna löper på autogiro. Läs mer om de gode männens märkliga famlanden i bloggposterna!

Det verkar inte vara 100% klart att det rör sig om just alzheimer även om en eventuell hjärnröntgen och symptomen tyder på detta. Det finns trots allt andra demens-sjukdomar och även andra sjukdomar som kan ge minnesproblem och viss förvirring.
Jag är intresserad av hur en person påverkas av medicinen ifall sjukdomen (lite hypotetiskt) är en annan.
Där har jag heller inga svar ännu, man vet förmodligen inte.

Men de nya symptom som kommit under 2012 är otrevliga och jag har redogjort för dessa till geriatriska avdelningen utan att få någon vettig respons, igen och igen. Det hjälper inte att anmäla en sån sak till IVO. De handhar mest bara bekräftade vårdskador och uppenbara svåra missförhållanden på boenden.

Patientnämnden kan ibland göra lite nytta, men oftast inte. Inkompetens är vanligt och de har inga som helst påtryckningsmedel.

Tillägg -2013
Det rör sig som väl är om tillfälliga infall, som att ligga på golvet och plocka skräp på mattorna. Eller plocka hårstrån och små partiklar på en tröja. Särskilt vintertid har det varit så illa.
Brist på sysselsättning är naturligtvis vägande men det positiva är att mor inte bara vill sitta och göra ingenting, hon har alltid varit aktiv med katter, hundar, akvarier, cykelturer och annat som nu försvunnit ur hennes liv.
Ett otrevligt symptom -2012 var släpande gång, men det var också tillfälligt och har upphört.
Naturligtvis reagerade jag eftersom det står upptaget som allvarlig biverkan av Exelon.
Jag saknar fortfarande en läkarbedömning över vad som inträffade mot slutet av -2009, något som kom utöver en ev. långvarig demens.
Det är jag säker på.
Läkarnas ointresse för detta är skrämmande. De bemästrar inte ens att bemöta frågeställningen. Verkligheten tycks inte vara särskilt intressant för dessa miljöskadade piller-trillare.
Slutligen verkar det vara så att läkarna observerat den förbättring som kommit av att svälten upphört, detta pga dagvården och att jag under sommaren -2012 gjorde täta besök då jag ofta åt med henne, hemma eller på restaurang.
Läkarna begriper inte och bryr sig inte om hur svält påverkar en människa.
Ev. förbättring MÅSTE enligt sådana svårt skygglappade figurer bero på medicineringen. Finns det en möjlighet till felbedömning i läkemedelsbolagens favör, så verkar man göra den.

Hur mycket sådan medicinering skadat människor är okänt men det är naturligtvis något som borde utredas. Då är det enklare för myndigheterna, de tankefattiga individerna på IVO med flera, att lägga locket på.

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s