Från den djupt kristne David

David har en hjälpbehövande mor i Örebro och har upplevt mycket av det jag upplevde under mors sjukdomstid i Örebro.
Jag har tagit upp problemen inom vård och ”rätts”väsende med andra kristna och judisk-kristna och fått god respons även hos dessa.
— – –


Jag blir djupt rörd till tårar 😭av din omsorg av din gamla och sjuka mor.

Jag blir beklämd av orättvisorna din mor blev utsatt för i Örebro av div myndighetspersoner.
-Men är tyvärr inte förvånad

Från HERREN till dig din mor släkt vänner och bekanta
Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem! Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren , Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. På den dagen skall det sägas till Jerusalem: ”Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren , din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.” Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade. På den tiden skall jag föra er hem, ja, då skall jag föra er samman. Ty jag skall låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk, när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren .”
Sefanja 3:9‭-‬20 SFB98
https://bible.com/bible/160/zep.3.9-20.SFB98

Tillägnar dig och andra som vill läsa ord ur Bibeln 

Ordspråksboken 16:1‭-‬33 SFB98
http://bible.com/160/pro.16.1-33.SFB98
Efesierbrevet 4:1‭-‬22‭, ‬24‭-‬32 SFB98
http://bible.com/160/eph.4.1-32.SFB98

Mer från David på denna sida om profetior:
https://wordpress.com/comment/profetior.wordpress.com/7