”God” man och ”förvaltare”

En obildad nybörjare, en luttrad ”gamling” som tröttnat, en ”hejsan-svejsan” (men snäll och hjälpsam) och en något efterbliven med kriminella inslag, som tog sig för helt vrickade saker utöver sin behörighet och som demolerade för mor och mig.
En uppstickare” som bara trodde han var god man. Slutligen innan jag själv tog mitt första uppdrag som ställföreträdare,  en förvaltare som led av förvirring, temporära psykiska problem och saknade allmänbildning, slarvade med vissa räkningar och flera redovisningar till kommunen och pensionsmyndigheten, tog ett totalt onödigt dyrt lån osv.  ”Förvaltningen” av medlen för den felaktigt sålda bostaden bestod i insättning på bank och brutet löfte om att investera hälften bättre. Men han har inte förskingrat några pengar. Inkompetens har varit en mycket klar röd tråd hos samtliga, men inte den ”populära” förskingringen. Visst slöseri har det varit med mors pengar.
Kanslister som hycklar då en god man begår fel, de kan agera om de vill men verkar bara göra det ibland, gärna i hemlighet, och officiellt entledigar god man sig själv efter ett hemligt möte med kanslister eller nämnd. I Örebro skyller kanslisten ”Spextor” om möjligt på en anhörig om god man begått fel. Uppriktighet gentemot anhöriga är på detta kansli ett okänt begrepp. Se vidare under rubriken Överförmyndarnämnden.
Så här anser SKL om dagens system:

SKL om regler för godman

Trots alla sanningar om uselheten, ligger det något i grund-iden med ställföreträdare, men då tillämpningarna ofta fungerar fruktansvärt illa är det självklart att systemet behöver omarbetas totalt.
Omdöme är en nödvändighet då utbildningskravet på gode män och förvaltare är minimalt.
De flesta min mor råkat ut för har varit nog så omdömesbefriade och för det mesta befriade också från allmänbildning och annan bildning.
Alla jag talat med om gode män, jurister, en polis, en ägare av hyresfastigheter, en sköterska och grannar som arbetat inom vården har på det allvarligaste varnat mig för sådana eller iaf uttryckt viss bestörtning. Ändå tillstyrkte jag tillsättandet av god man pga avståndet 22 mil till mor, jag ville att mor skulle få extra tillsyn och besök.
Men då visste jag inte hur illa det verkligen är på det här området. Jag såg alla varningar mest som en jargong, ett florerande rykte, en myt.
Den 20/8 -2012 var jag i Arboga kommunhus och växlade några ord med överförmyndaren där, hon hade åsikten att ”anhöriga ska vara just anhöriga” och tog direkt ett telefonsamtal. Det var från en anhörig och överförmyndaren frågade om denne ville bli god man.
Det ville personen, och så enkelt kan man anta att såna här individer inte hycklar mindre än andra. Men jag vet iofs inte hur diskussionen förts.

De flesta gode män är ute efter lättförtjänta pengar och många bedrar sina huvudmän på delar av fickpengen. Ofta har de inte mer kompetens än att den nätt och jämnt räcker för att skriva en ekonomisk redovisning efter mall och att fylla i medgivanden för autogiro. Men de erfarna använder kryphål i redovisandet.
Kunskaperna ligger normalt sett på grundskolenivå och att ”tillvarata persons rätt” klarar man sällan. ”Omsorg om person” klaras i högst varierande grad.

Ett regelverk för skydd av sjukas egendom med mera är nödvändigt, såna möjligheter borde absolut finnas utan krav på att ha god man.
Enstaka spärrar skulle mycket väl kunna ersätta de flesta kriminella eller omdömeslösa gode män om det bara finns några anhöriga som kan hjälpa, eller personal på slutet boende. De spärrar som finns med god man är dessutom otillräckliga. Med förvaltare ännu värre, där är ”brukaren” i praktiken helt utlämnad till vad förvaltaren påstår att brukaren vill. Det finns massor av exempel på svindlerier och förskingring som inte kunnat bevisas pga brukarens demens eller annan sjukdom.

Exempel på hur ”godman” kan fungera. (Finns mycket mer i bloggen)
I ca ett års tid försökte jag få reda på vilka mediciner mor hade, det kom bara besked om någon av medicinerna från hälsocentralen, tillslut bad jag god man om hjälp. Hon lovade undersöka saken (via sms) och då hon sen inte återkom så påminde jag samma väg (sms) och då kom ett snabbt svar:

”Din mamma får symfoniorkestermedicin” (detta skedde i vintras -2011, jag använder sms via dator och har därför sådana möjligheter)
Symfoniork med retush
Hade aldrig hört liknande, ringde läkemedelsupplysningen som meddelade att detta uttryck är ytterst oseriöst. Man hade heller aldrig hört talas om det.
(Nya klagomål till kommunen och plötsligt blir jag uppringd av en sköterska som läser upp alla mediciner i god ordning. man måste tydligen kämpa, nås av ren idioti, klaga igen och igen innan det självklara kan fungera.)
Så här såg god mans förklaring ut, förklaringen är ohållbar.

Jag har -2010 pratat med en jurist i mellansverige som är god man åt ett antal personer, det gällde en fastighetsaffär, han var ombud i en försäljning av ett torp som intresserade mig, det blev ett långt samtal och jag kom att nämna mors situation, han varnade mig på samma sätt som alla andra som haft insyn gjort och förklarade att det vanligaste är att de gode männen stjäl från fickpengarna, någon eller några hundra varje vecka. Denne jurist har utbildat överförmyndare och har om jag minns rätt, 30 års vana.

Bedrägerier med arv o.d. är ovanligare men förekommer helt klart, där finns ett antal skrämmande exempel och några går att finna via nätsökning.

Med en helt korrekt god man skulle jag inte blivit lurad på kostnaden för mors nya boende från augusti-2013. Det talades om ca 2.500/månad men visade sig vara 4.500.

Efter mors inflytt på demensboende startade ett huvudlöst skeende med hennes bostad:
https://demensorebro.wordpress.com/huvudlost-skeende-med-bostad/

Iom god man fyra så startade den verkliga dårskapen, han till och med obehindrat kunde begå brott mot mig och mor under närmare ett års tid.
Se bloggen.

Väntar fortfarande sommaren -14 på en mycket illa skött polis-”utredning” och det är olämpligt att stämma en god man medan utredning pågår.
Måste i så fall anlita advokat för stämningen om Örebro tingsrätt ska ta det på allvar och sköta det seriöst.
Har sällan sett eller ens hört talas om något så märkligt i rättsliga sammanhang.
Samma typ av hycklande lekstuga som inom polisen, rädda för att stöta sig med kommunen. Slarv ignorans och partiskhet.
J.K. utreder med tiden Länsstyrelsens obefintliga kontrollfunktion. Ett års handläggningstid har jag meddelats om. Sådana utredningar är inte mycket att lita på, därför är det vanligt med tjänstefel och jäv inom myndigheter.
– –

Problemen med god man nummer fyra (galenfalken)
Problem med ”ettan”, nybörjaren, har jag berättat om i bloggen, ”tvåan” var en tillfällig lösning som jag inte hade kontakt med förrän hon skulle hoppa av, där fanns problemet att hon inte besökte mor trots att hon hade även delen ”omsorg”. Mor tappade då mycket i vikt och led av näringsbrist, blev extra förvirrad.
”Treans” brist på allmänbildning och ”hejsan-svejsan”-beteenden uppvägdes av hjälpsamhet mm, dvs ”trean” var ojämförligt bäst.
Här en sammanställning över den ”äkta fyrans” tilltag, dvs jag räknar inte den inbillade gode mannen Rydne som nummer fyra.

1. Under tid då jag med hyreskontrakt redde ut situationen med mors
fullbelamrade bostad, stoppades flertalet onödiga och ofredande lappar
i brevlådan.

2. Klagade på att han fick post som var ställd till mig, orsaken var att
jag hade tillfällig eftersändning till mors bostad och att mor hade sin
post eftersänd till J.H. Post från rätten gick i retur eller kom till
J.H. i de fall den sändes till min bostad på annan ort.
Utdelningschefen i Örebro meddelade att jag måste ha namnskylt
uppsatt för att undvika dessa problem.
J.H. rev bort flera namnskyltar.
Samtidigt nya lappar i brevlådan att han inte tillät namnskylt.

3. Beskyllde mig för att ockupera mors bostad vid två tillfällen och ett
via KRF där han gjorde ansökan om avhysning.
Mor själv fanns i bostaden under en veckas tid vid ena tillfället.
Avvisades snabbt av KRF som meddelade att jag var legitim hyresgäst.

4. Var ej behjälplig med ansökan om bistånd då mor ville och kunde
bo kvar i sin egen bostad, med min hjälp, januari -14.
Detta gick då ej att genomföra.

5. Undanröjer på ett helt hänsynslöst delar av mors lösöre trots att jag
upprepat meddelat att denna del som var särskilt undanlagd pga plats-
brist i bilen, skulle hämtas i början av mars. Detta var en ändring av ett
tidigare besked från mig, men tydlig nog. Hänsynslöst besvarad via sms.
Medförde en helt onödig bilresa för mig om 45 mil, den 5/3 -14.

6. Ändrar mors folkbokföring då hon flyttat hem till mig på annan ort.
sådana tilltag skadar med självklarhet den enskilde som har behov
av dos-mediciner och bistånd som hemvård och dagvård.
Därför och då uppsägningen av Elgströmska förvaret ej godkänts,
måste det nya boendet avbrytas.

7. Upprepade nollresonemang och felaktiga resonemang samt lögn-
aktiga uppgifter till rätten.
– –
Enligt polisen har J.H. inte haft uppsåt att begå brott och
polisen ser bara på varje förseelse för sig, ingen sammanvägning sker.
Inget uppsåt ger per automatik att det finns förståndsproblem som ger att
J.H. är olämplig som god man.
En ärlig och normal människa ser en tydlig röd tråd i hans beteenden.
Den ärligheten existerar inte inom Överförmyndarkansliet och inte
heller i Tingsrätten. Han entledigades officielt endast pga egen begäran.
– – –

Summa
Jag varnar alla för dagens gode män, i alla fall i Örebro kommun. Just som alla varnade mig innan jag fick erfara det veritabla eländet själv.
Fem föreslagna gode män (varav fyra tillsatta) på rad har visat sig mer eller mindre olämpliga, flera mycket snart, den senaste omedelbart. Samma gäller till viss del den ”förvaltare” som tillsattes -2014 trots att inget förvaltarskap behövdes. Saker blev ”hejsan-svejsan” igen fast på andra sätt, hjälpsamhet blandat med villervalla. Det bra att den kriminelle föregångaren försvann ur bilden.

Nu, april -2015 siktar jag mot EU-domstolen pga onödigt förlorad bostad för mor. Men hinder måste undanröjas (”förvaltaren” söker inte rättsskydd åt mor) eller kvarnar mal långsamt (J.K.)

Mars -16   Allt försvårat pga egen sjukdom  (progressiv MS med skov)

2 reaktioner på ””God” man och ”förvaltare”

 1. Att entlediga en God man kan BARA en nära Släkting som MAKE/ MAKA, BARN eller SAMBO göra enligt Falu Tingsrätt / Hovrätten , trots att huvudmannens släktingar består av ENBART som i vårt fall 3 syskonbarn, bägge rättsinstanserna avslog begäran av entlediga av God man med motiveringen att syskonbarnen (enda släkten) inte var närmast släkt med kvinnan det gäller.
  Att sedan VI kan bevisa att GOD MAN lurar kvinnan för att vad vi tror köpa hennes lantgård till ett LÅGT pris, tog varken Falu Tingsrätt eller Svea Hovrätt någon notis om.
  Sedan kvinnan nu 87 år gammal haft God Man har hon förlorat ca 4- 500 000:- för obetalda arrenden från en granne till hennes lantgård, arrenden som GOD MAN sade sig veta om att grannen hade .

  • Tack för informationen.
   Tyvärr är det där ett vanligt scenario och det är så att en nära släkting som barn e.d. inte heller kan entlediga en godman, entledigandet görs av överförmyndarnämnden om de så behagar.
   Barnet kan sedan överklaga i rätten som oftast lierar sig med kommunen och inte gör en opartisk bedömning.
   Därutöver kan nästan vilken stolle som helst bli godman och också förvaltare. Systemet skriker efter hjälp och rättelse. Det sitter mängder av olämpliga individer i de rotlar som handlägger ställföreträdarskap och de sitter nöjda så länge de inte drabbas själva.

   Ni ska förstås polisanmäla den brottslighet du säger att ni har bevis på. det handlar troligen om trolöshet mot huvudman. Ni vet inte hur mycket pengar godman fått av grannen/arrendatorn för att låta det gå vidare obetalt. Jag känner igen fenomenet och behöver nästan inte ens gissa.Då har ni nästa problem med mest bara rötägg inom polisväsendet.
   De enda som kan vara vettiga brukar finnas där ni gör anmälan, på PKC, och det är oftast inte poliser. Också där kan ni råka ut för veritabla rötägg.
   Men ge er inte.
   Det som krävs är anmälan, utredning, håll god kontakt med utredaren, åtal och dom.
   Sedan in med domen till nämnden.
   I annat fall så härjar denne godman vidare, helt obehindrat.
   Om polis/åklagare meddelar att det hänförs till civilmål så har ni bara att stämma godman.
   Nästa problem är då att hitta en bra och seriös jurist.

   mvh / Hans

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s