Huvudlöst skeende med mors bostad.

En galen berättelse ur verkligheten som visar hur mycket lekmän som gode män kan skada en sjuk människa och hur illa myndighetsperoner ofta fungerar. Sammanhanget kan man få genom att läsa halva bloggen, men det är många inlägg så här är sammanfattningen av den delen, som även ska serveras Regeringskansliet och några riksdagsledamöter, kanske något större media, men de har oftast svalt intresse för frågor som de här.
Mitt och mors fall börjar väl bli uppseendeväckande nog men jag gillar inte alla dessa oseriösa, snedvinklande, sensationslystna och obildade reportrar vi har i Sverige, Nant i Örebro har aldrig besvarat mina uppgifter under flera års tid så där har jag gett upp och förklarat att de är oseriösa då det gäller såna här frågor. Då de tillslut hörde av sig pga Attendo-trasslet, medvetna om att just jag gjort vissa makabra upptäckter, tackade jag nej, av princip, efter all ignorans de uppvisat förut.
DN avser göra en bredare sak om gode män där mors situation blir ett av exemplen. SVD visade intresse men hörde aldrig av sig igen, reportern bytte arbetsuppgifter och sen rann det ut i sanden. Ganska oseriöst?
Kvällstidningarna faller bort, jag har sett för många exemel på oseriositet.

För bostads-skeendet relevant sammanfattning av övrigt:
Mor blev tidvis förvirrad från december-2009.
Sommaren -13, särskilt då jag varit på besök och lämnat stan, gav hon sig av på förvirrade promenader och hittade inte alltid hem. Hon hade dagvård, först en, senare tre dagar per vecka, men gav sig ibland ut och försvann innan hon skulle avhämtas.
Pga dagvården upphörde en drastisk viktminskning. Hon hade minskat över 20 kilo mellan 2010 – 2012, gick sen upp några kilo tack vare dagvården, dvs tre dagar per vecka.
Jag anser att förvirringen mestadels berodde på näringsbrist och en vaskulär demens.
Dvs inte alzheimer som torde ha varit gammal och långsam i utveckling.
Vid ett vårdplaneringsmöte juli -13 med biståndshandläggare beslutades med mors tveksamma bifall efter att även jag bifallit, att hon skulle få komma till annat boende med mer tillsyn och hjälp. God man och jag var överens om att mors egen bostad skulle behållas åtminstone till våren -14, nu handlade det om att se hur mor påverkas av att få ordentligt med mat varje dag.
Därför föreslogs korttidsboende, men god man sa att det var sämre på såna boenden så därför kan man överväga de bättre alternativen. Vad detta innebar för mors egen bostad talades det inte om, biståndshandläggaren hade ingen information om sådant. Jag och mor lurades redan där. Detta var god man tre i ordningen. (Ettan nybörjare, dålig, tvåan tillfällig lösning som aldrig besökte mor och på det sättet ännu sämre)
– –

Jag ändrade planerna på vistelse i Belgien höst och vinter, påbörjade ett hiskeligt arbete med att gå igenom mors proppfulla garderober, byrålådor, skåp och kartonger, 50% skräp kunde kastas efter mödosam sortering.
Samtidigt skulle mor besökas och hon skulle ha de möbler och saker hon behövde. Jag måste åka hem till Gävleborg varje vecka, många dyra resor som också tog tid.
God man presterade ett ”hyreskontrakt” på tre månader utan hyra för mig. Lite förvånande, men att ta på mors reserver var att ta av mitt arv, som ende arvinge så jag lät det gå. Jag meddelade att jag vill betala hyran från årsskiftet och jag blir kvar till våren så får vi se hur mor mår och om hon kan flytta hem igen. Miljön på nya boendet var dålig, mor blev ned-drogad och fick inte de mediciner hon behövde och det fanns många andra problem.
God man såg inga problem alls.
Hon ökade dock i vikt med tillslut 10 kilo och då det efter mina avslöjanden blev ordning på medicineringen upphörde hennes förvirring. Bara mycket dåligt närminne. MMT (mini memory test) låg stabilt mellan jan -13 till jan -14.
Mors alzheimer var alltså inte det dominerande problemet utan näringsbristen.
Så entledigade god man sig pga långresor och annat, hennes närmaste granne ringde upp och sa att han var god man och nu skulle mors bostad säljas.
Naturligtvis befängt, nya ideer och rakt emot hans grannes ageranden.
Det visade sig att han inte alls var god man. Något konstigt hade hänt i god mans huvud (har varit standard hos de gode män jag sett i Örebro)
Sen pratade jag med ett verkligt förslag på god man, som genast avslöjade sig som mer eller mindre tokig och dessutom otrevlig. Jag yttrar mig negativt och mor ville ha en kvinna igen, inte en stollig man.
Han blev tillsatt ändå, nämnden tar inga hänsyn alls, och det blev åter bråttom att sälja bostaden. Jag blev trots gällande kontrakt året ut med löfte om förlängning trakasserad på allehanda sätt av denne figur.
Det visade sig att han hade tolv andra, liksom mor, sjuka offer.
Polisen agerade slumpmässigt och tanklöst, ignorerade bevisning, hade svårt att sköta denna typ av ärenden. Plötsligt satte en åklagare ned foten, den ende seriöse som varit inkopplad och knäppskalle god man ska förhöras.
I det läget tar den utredande polisen, Malin, långledigt.
så är läget just nu, mars -14.
Det var inte att tänka på att fortsätta vara utsatt för en stolles ofredanden och givetvis skulle han inte godta förlängning av mitt kontrakt med mor.
Mors BRF kräver ansökan från god man om sån finns.
Dessutom har kommunen regel att för att få bistånd på hemmaplan måste god man godkänna detta. Det gick inte att få denne god man entledigad av det enkla skälet att han ville vara kvar, fortsätta leka myndighet och trakassera sina offer. Han vände sig till Kronofogden för mors pengar och satte henne rättsligt mot mig, utan grund.
Med anklagelsen att jag OCKUPERAR mors bostad.
Avslag snabbt, men mycket plågsamt för mig ändå.
Även fast en provperiod jul – nyår med mor hemma i sin bostad föll mycket väl ut valde jag att ge upp helt i Örebro därför att det fanns fler problem, den här hänsynslöse stollen som god man var inte behjälplig med att söka hemvård åt mor. Från sociala sidan hörde jag att god man måste göra ansökan. Överförmyndaren brydde sig inte alls utan kom med diverse lögner och grundlösa påståenden om mig.
Även chefen på mors boende bröt löftet om att hjälpa till med biståndet eftersom hon helt enkelt bara svamlat och inget kunde göra, inga kunskaper. Jag var den förste anhörige som kontaktade detta stolpskott, dessutom innan hon tillträdde. (Då kommunen skulle överta boendet efter Attendo)
Hennes utlovade hjälp visade sig bestå av att uppge tel. nummer till kommunen.
Jag kunde inte tillse mor på heltid, biståndet med hemvård måste igång snabbt. Även dagvård igen. I övrigt skulle jag kunnat hjälpa mor bo hemma och se till att hon äter varje dag, inte bara tre dagar i veckan. Jag hade två olika möjligheter att ordna egen bostad nära mor och jag var fullt beredd att offra annat för hennes skull.
Men all planering och att jag offrat mig för mor var helt förgäves.
Jag fick köra henne och fåglarna tillbaka till Elgströmska huset.
Självklart tragiskt och förvånad personal.

Mor alltså övergiven utan en enda anhörig, en god man slickar sig om munnen och fortsätter göra allt helt fel.
Ska givetvis sälja bostaden på eget beslut, med glada tillrop från stollar på Överförmyndarkansliet som bara går god mans ärenden och i hans ledband.
Väldigt glada för att denne ”effektive” man har så många ”brukare” i dessa brist-tider.
De som bor på demensboende är extra begärliga offer och de oseriösa stollarna vill ha så många såna som möjligt då de kräver minimal arbetsinsats.
T.ex. 15 stycken ger ca 20.000 kr per månad för någon timmes ”arbete” om dagen där det mesta är rena tokigheter.
(Mor har autogiro på alla räkningar och sen behövs bara en enkel kontantkassa på boendet som kontaktmannen där hanterar vid extra utgifter)
Nämnden i sig går i sin tur i kansliets ledband. God stolle byts inte ut.
Dvs det är denne stolle som styr hela verksamheten vad gäller just hans egna offer (brukare, enskilda, sjuka, oförmögna)
Länsstyrelsens handläggare ignorerar, fördröjer, har sina bästa vänner på nämnden och har jobbat där förut.
Tingsrätten har visat sig vara lierad med kommunen i alla lägen som rör privatpersoner, dvs partisk, fördröjer ärenden så långt de kan och då man klagar kommer ett hastigt avvisande beslut.
Samma scenario i två olika mål. Ett skadeståndsmål och sedan överklagandet av beslutet i Öfn att tillsätta den de tillsatte. De ändrade inte nämndens (kansliets) val av god man trots alla bevis och förklaringar.
Störst inflytande i detta lär en ordförande Göransson ha och att den individen inte är att lita på har jag noterat på andra sätt. Men nämnden tar kansliets förslag, enklast så.
Och kansliet tar alltså en stolles förslag.

Jag har använt beteckningen ”social fascism” och det finns tydliga kopplingar, beteenden som stämmer exakt med flera punkter i fascismens definition.
Dock givetvis inte alla punkter.
Ändå den sortens hänsynslösa individer.
Inget förnuftsresonemang tillåts, det ska vara som elitstyre, hänsynslöshet och dårskap, styrt av en veritabel knäppskalle, helt i avsaknad av kunskaper och omdöme. En god man.
Han blir en direkt motsvarighet till t.ex. Hitler inom nazismen, fast i microformat.

Tillägg juli -14
Så försvann i skiftet februari-mars en mängd fina föremål från ett förråd där jag lagt ut det som inte fick plats i min bil. Jag sände sms om denna oväntade upptäckt, att allt inte rymdes, att jag skulle återvända efter ett par veckor och ta sakerna.
Svaret blev ”Ingenting mer sparas, nu har jag annat att göra”
Efter en förgäves resa på totalt 45 mil kunde jag konstatera att han faktiskt gjort slag i saken, fört bort allt, troligen sålt.
Också bytt låsen på radhuset, helt i onödan, givetvis för mors pengar på samma sätt som ansökan till KRF och mycket annat.
Nu efter fem månader står bostaden fortfarande tom och obebodd, men såld med tillträde i augusti. Det hade gått lätt att hyra ut den till en bekant lärare eller till en vän till en granne och många andra, i stället för att sälja den. Med en bra vinst för mor. Men det stoppade redan godman nummer tre ”eftersom det bland annat kan gå åt för mycket ström” -dvs alldeles stolligt även där den gången.
Det var var inte bråttom att tömma bostaden helt redan i februari, den såldes i maj och stollen ansökte inte om försäljning förrän i april.
Många mäklare anser dessutom att lite möbler i ok skick är en fördel vid visning och fotografering.

Innan den kunde säljas backade flera mäklare ur pga ett hetsigt och konstigt beteende från godman stolle (”galenfalken i bloggen) som följdes av att mäklarna kollade med mig om allt var ok. Jag berättade om vad som varit, en del mäklare backade ur direkt, andra blev tveksamma. Swedbank meddelade efter ett tag att de inte skulle ta uppdraget.
Tillslut kunde Sv.Fast förm. och jag hitta en variant där likviden inte passerar galenfalkens fickor, det tog ca en månad att få detta godkänt av Öfn, och så kunde radhuset säljas till slut.

Mor betraktar det fortfarande * som sitt hem, kan inte släppa det, och kunde mycket väl ha bott där redan i början av året, med mitt stöd. Bevisligen gick det bra.
Galenfalken och en viss handläggare plus andra ignoranta och inkompetenta socialfascister i en nämnd bär skulden. I viss mån också okunniga biståndshandläggare och förre gode man.

* Långt senare, nu maj -15, tänker hon inte så mycket på den egna bostaden.
Jag påminner inte om den heller eftersom det bara kan riva upp lidande för
henne igen och det har hon haft nog av.
Dvs hennes dåliga minne hjälper henne. Men inte mig.

2 reaktioner på ”Huvudlöst skeende med mors bostad.

 1. Hej Hans
  Önskar dig och din gamla sjuka mor
  En riktig bra lördag och helg full av allt det bästa HERREN kan ge i kraft av hans Ord och löften fullständigt helande till ande kropp och själ i Jesu Kristi namn amen 👑👑👑👼👼👼💘💘💘💒💒💒
  Skulle igentligen sätta in detta på annat ställe på din bloggsida men pga mängden svårnavigerat, sätter in det här istället
  Från HERREN till dig din mor släkt vänner och bekanta

  EDIT -flyttade texten hit: (/Hans)
  https://demensorebro.wordpress.com/fran-david-och-andra-kristna/

 2. Tack så mycket David, välkommen tillbaka.
  Din kommentar kom som en påminnelse att skriva ett nytt inlägg som har anknytning till det inlägg du kommenterade.
  Nu sitter jag med en mobiltelefon och får vänta tills jag har något annat.
  Mvh / Hans

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s