Kommunen

Den 16/8 -2012 påbörjade jag redogörelsen över mina kontakter med Örebro kommun m.a.a. mors demens. Dvs det som faller utanför Överförmyndarnämnden som fått en egen rubrik eftersom den biten är viktigast för mig.

I huvudsak består problemen av att det finns ett antal olämpliga chefspersoner inom kommunen och den sociala sidan är inget undantag.
Att man generellt tycks ignorera nära anhöriga till svårt sjuka eller dementa personer och har man som anhörig råkat godkänna ett godmannaskap så blir man sen helt ignorerad i flera viktiga lägen.
Örebro kommun har sina egna regler vilka skiljer sig från mer humana kommuners.
En nära anhörig ignoreras trots att den sjukes åsikt bör inhämtas via kompetenta anhöriga om såna finnes och den sjuke har svårt att i alla lägen få fram en säker åsikt.
Det här är också en av reglerna i föräldrabalken men inte ens Överförmyndarnämnden bryr sig om detta och Länsstyrelsen som ska granska såna problem är jävig och blundar för problemen. J.O. lägger som bekant ned nästan allt utan motivering och rätten klarar inte småmål mot kommunen utan bara avhänder sig dem efter att ha fördröjt, trasslat, missförstått med avsikt eller inte förstått alls, och ignorerat under lång tid, i förhoppningen att sökanden ska tröttna och dra tillbaka målet vilket jag gjort i två fall då jag i ena fallet förstått att det inte går att få en rättvis bedömning, i andra fallet ändrat åsikt pga ny information.
Resultatet av ett systemfel. Kommuner har nämndemän i rätterna.
Man hoppas uppenbarligen inom kommunen på att ingen anhörig lär sig regler och utnyttjar denna förhoppning fullt ut, i alla fall i mitt fall och i så fall handlar det om diskriminering med oklar grund.
Men i vissa utvalda fall blir utvalda anhöriga indirekt anklagade för att inte känna till regler, trots att det är god man som felar.
Min uppgift är att för många visa hur illa ställt det är med viss personal inom kommunen och hur illa det kan slå både mot anhöriga och huvudmännen/ de nödlidande.

Det fanns flera frågetecken från början, 2010 angående hemtjänsten, biståndshandläggaren och annat, jag sökte kontakt med den chef som angivits av kundtjänsten och lämnade meddelanden på tel.svarare, bad att bli uppringd men ingenting hände på ca en veckas tid trots att jag upprepade påringningarna och meddelandena.

Jag kontaktade då en högre chef och där fick jag kontakt, berättade om problemen, han lovade kolla saken och sen dröjde det väl högst tio minuter innan en av de lägre chefer jag sökt ringde upp.

Nu kom de i dessa sammanhang vanliga lögnerna, det talades om ”konstiga signaler” och att det verkade vara fel på min telefon osv osv. Därefter gick det bra att få fram de uppgifter jag sökte, det mesta föll tillbaka på märklig funktion inom hemtjänsten, vg se den rubriken.

-2011 fortsatte problemen enl. det jag noterat under ”hemtjänsten” varför jag sökte kontakt med en chef på kommunen igen den 30/5, namnet var Greek. Ingen respons varför jag den 7/6 sökte vidare via kundtjänsten, blev då kontaktad av en Henningsson och åt honom gjorde jag en sammanställning över diverse problem som varit. Den 14/10 får jag ett svar som betyder att Henningsson ska agera. Den 26/12 informerar jag ang. fortsatta problem, egentligen är det ungefär som vanligt trots chefsbyten som jag tror genomfördes, pga mina uppgifter och/eller annat.
Här upphörde responsen från Henningsson helt. Oseriöst.

Under -2012 förmärks en svag förbättring i hemtjänstens arbete, de som besöker mor verkar engarera sig men ändå görs makabra missar som jag ska beskriva under rubriken ”hemtjänsten”. Det är uppenbart att viss personal är utmärkt men viss personal är direkt olämplig. Ansvariga på Rex hemvård begriper inte att det är vanvett att sända ut nya unga tjejer hela tiden till ensamboende dementa utan att instruera tjejerna om vad som behöver göras. Det verkar som om dessa chefer inte själva begriper behoven. Kommunens agerande gör ingen större verkan. Man får alltså arbeta med sammanställningar och annat i stort sett förgäves dvs även chefer inom kommunen struntar i sina arbeten så länge de inte ser sig tvingade att agera.
Agerar de så följs saker sen aldrig upp.
Också biståndshandläggningen har uppvisat malfunktion som i samarbete med en dålig god man gett mor nya lidanden och kostnader helt i onödan. Se bloggen.

-2013.
Problem med myndighetskansliet som eländet kallas, fyllt med en chef som inte kan räkna på fingrarna fullt ut och lider av diverse vanföreställningar
samt personal som kanske rymt från komvux.
Tyvärr hittar alldeles för få från kommunen till komvux och de söker sig inte heller till grundläggande kurser i vett och etikett. Kurser inom ärlighet och uppriktighet finns tyvärr inte men minst en biståndshandläggare skulle behöva slå sig ned något år på en sådan kurs men ännu hellre byta arbete pga en stor okunnighet eller bristande ärlighet.
Påfallande var att grava missförhållanden på Elgströmska huset var väl kända inom kommunen, en del politiker talade om en akut situation under sommaren -13. Bland annat Murad Artin (Vp) Dessa ideer visade sig sedan vara fullt relevanta. Men det hindrade inte biståndshandläggare att föreslå platser i huset och jag lurades tillsammans med mor att acceptera detta.
Därutöver var hyran ca dubbelt så hög som hejsan-svejsan god man Sandgren surrade om, men hon pratade tydligen om ett annat enklare boende som inte var aktuellt då det inte fanns lediga platser (Odensbacken)
Då jag behövde diskutera en återflytt för mor eftersom jag fann att hon blev tröttare och mer ledsen på Elgströmska efter någon månad, dock mindre förvirrad, var det helt omöjligt att få respons från biståndshandläggaren Larsson. Hon ignorerade meddelanden totalt (telefonsvararen, under telefontid var det alltid upptaget, kanske avlagd lur halva tiden)
Men det är ett beteende som jag kände igen från den sociala sidan -2010 då även samma Larsson betedde sig illa.
En anhörig betraktas tydligen per automatik som helt irrelevant även om en aktuell god man inte är anträffbar vilket var fallet inför dennas långresa och entledigande.

Jag har hört från Köpings kommun att man där inte alls ställer krav på att en god man deltar i ansökan om bistånd. Bara sökanden kan skriva på och gärna en nära anhörig deltar. Det enda vettiga!
Särskilt som många gode man är att jämställa med personifierade förståndsproblem och urtyper för icke kunskap och icke allmänbildning.
Inte ens förvaltare har någon beslutanderätt i boendefrågor om den sjuka kan komma med egna önskemål, alternativt nära anhörig tillsammans med den sjuka, egentligen självklart. Men inte för Örebro kommun som arbetar mer efter fascistisk modell.

Mot slutet av -13 blev det kommunala Rex hårt granskat av IVO efter tidigare anmälan av bland annat mig, där jag fått se handlingar och yttrat mig. Kritiken lät inte vänta på sig och granskningen fortsätter.
Mor togs som exempel (kraftig viktnedgång, obefintlig koll) då Tvärsnytt sände ett inslag om eländet mot slutet av december.
Henningsson yttrade sig i programmet därför att han kände sig tvungen.
Men vad gör karln egentligen på arbetstid?

Betr. politiker tycks ingen ta riktigt ansvar för frågor om gode män eller vad som sker i Öfn då det uppenbarligen går snett.
Den enda som återkommit är en medlem i SD!
Det han ärligt sa var att han saknade kunskaper på området. Men han återkom.

-14
Eländet fortgick, jag släppte det hela redan under januari då det urartat med god man nummer fyra. Värsta spektaklet dittills och det fick vara nog.
Verkliga dårar blir gode män och har många offer.
Jag har tyckt att Öfn (ÖN, överförmyndarnämnden) agerat fel då de borde känt till att den aktuelle gode mannen inte klarar lite mer krävande uppdrag där det finns en BRF-bostad och krävande anhörig att ta hänsyn till. Då ska nämnden inte utse en otrevlig och obildad man som har en massa andra ”brukare” särskilt inte då mor begärt en kvinnlig god man.
Nämnden har inte ens reagerat på uppenbar brottslighet / ofredanden eller inledd förundersökning. Ordförande Göransson i nämnden har ignorerat ett långt sakligt mail totalt, trots att hon efterfrågade ett sådant.
I det läget har jag sökt kontakt med någon överordnad till denna märkliga nämnd och fått reda på att det finns ”programdirektörer” (man har många fina titlar i denna sjuka kommun, för att rättfärdiga de höga arvodena) jag kontaktade en sådan som kundtjänsten pekade på, fick ett mail-svar att hon inte arbetade inom detta område och hon hänvisade till Henningsson som jag redan sett fungerar illa.
Henningsson svarade efter påminnelser och varsel om JO-anmälan (det krävs då man har med rötägg att göra) att han inte hade med saken att göra.
(Jag betraktar Henningsson som publik efter flera teveframträdanden på sista tiden)
Ny kontakt med kundtjänsten och nytt pekande på samma programdirektör.
Jag begärde en förklaring, vet hon inte vem som arbetar med vad? Vet hon själv vad hon ansvarar för?
28/1; inget svar efter ca en vecka, ska göra JO-anmälan av det välarvoderade rötägget, trots att jag vet att det är lönöst.
Det ger ju i alla fall allmänheten bättre möjlighet till insyn.

2021

Skadeståndskrav från Birgit

Kravet sänt till kommunen den 27/4 2021.

Birgit begär skadestånd för det lidande och den skada hon utsattes för under åren 2010  – 2013 genom grav undernäring och viktnedgång genom försummelse från Hemvården i Örebro med bland annat namet ”Rex”.
Birgit angavs som exempel på vanvård i Tvärsnytt/teve.
Som en direkt följd kom ett förvirringstillstånd som ledde till att hon berövades sin bostad på Hjärstavägen 14 K.
Under ca ett år på Elgströmska huset ökade Birgit i vikt och förvirringen avtog. Under ytterligare ca ett år på annat boende i annat län upphörde den speciella förvirringen.
Hon led och lider av måttlig demens men detta var inte en primär orsak till förvirringstillståndet.
Birgits krav på ersättning är 75.000 kr
Förfallodag den 17 maj 2021.
Birgit begär ingen ränta.
Betr kontonummer/betalningsmetod kan detta överenskommas i samband med ert svar på kravet.
Utan svar och utan betalning kommer saken anmälas först till J.O.
och vid behov troligen genom betalningsföreläggande / KRF som kan ledas vidare till domstol vid behov.
Betr den förlorade bostaden 2014 , i vart fall fem år för tidigt, ligger ett ärende hos EU-kommissionen och är helt fristående.

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s