Överförmyndarnämnden

Ett exempel på utövad socialfascism* i praktiken.
Annat exempel en vidrig, helt olämplig god man som tror han är en myndighet och upprepat visat total hänsynslöshet (tills han försvann ur bilden på ett märkligt sätt)
Utsedd av denna nämnd i Örebro och med många offer. En nämnd med kanslister som jag bedömer ligga förståndsmässigt nära barns nivå.
De klarar att pränta in ett antal paragrafer.
Nämnden tar av lathet eller illvilja ofta dessa kanslisters förslag på gode män och annat som allvarligt berör sjuka och anhöriga.

Från facebook: (Individerna tycks vara publika men jag anger inte namnen)
Det är uppenbarligen inte bara jag som läst av det psykologiska frimärket
hos de som älskar sina formuleringar och att visa sin makt på ett visst sätt.
Märkligt att en del pensionärer använder sin sista tid på det sätt dessa gör.
Total hänsynslöshet mot sjuka och anhöriga. Det viktiga är bara de egna arvodena.

Fascister i Örebro

En ganska lustig, men betecknande beskrivning av vanligt föreliggande problem att utse gode män och förvaltare:

http://www.dagensjuridik.se/2013/12/tingsfiskal-hotade-utse-forvaltningschefen-till-god-man-kritiseras-av-jo#comment-30187

Nämnden består vad jag vet av en liten grupp pensionärer som genom att ha lite kaffemöten skaffar sig en rejäl extra inkomst. Jag tror inte man behöver göra många knop, i alla fall har fru ordförande helt struntat i ett långt sakligt mail om problem, det vet jag efter flera månader.

Nämndens vardagsärenden behandlas av en grupp handläggare, jag tycker de verkar vara politiskt tillsatta personer som präntat in en rad paragrafer men det kan nog vara jurister med jur. kand. vissa av dem.
I dagligt tal blir dessa handläggare felaktigt ”Överförmyndarnämnden” i denna blogg ofta ”Öfn”.
I mindre kommuner kan nämnden och handläggare vara mer detsamma, som det verkar och det kan finnas en person med titeln överförmyndare.
I Örebro kallar man sig kanslister och kanlichef och i nämnden sitter förstås en ordförande samt några ledamöter och ersättare.
Tillsammans presterar dessa figurer socialfascistiska* beslut, medvetet eller omedvetet, pga lättja och att vissa är rent illasinnade, hycklar och ljuger.
Utseenden säger sällan något, däremot utstrålning som Karl skriver om, men jag utgår främst från den kontakt jag haft med individerna. Rent skrämmande, det rör sig om oärlighet och konstigheter, både rena lögner och hycklerier.
Jag ser alltså ”frukterna” av dessa socialfascisters* ”arbete”. Inte förty har jag lett nät-debatter inom filosofi, religion samt ockultism pga mitt långvariga intresse och hyfsade kunskaper)

Först såg jag snabbt hur dåliga de gode männen var och numera (2013) har jag sett de bakomliggande orsakerna rakt i ansiktet.

Man har haft semestervikarier för handläggare som hävt ur sig rena förolämpningar mot mig och andra som kritiserat dem per telefon, trots att kritiken var berättigad och relevant. Förstånd och omdöme är då extra lågt, där det filosofiskt sett borde vara prioriterat men en bärande del av den långlivade socialfascismen*, det sämsta i det västerländska samhället i praktiken.
Det står helt klart att man i den här nämnden ibland arbetar bakvänt eller inte alls i fall där man har eget initiativutrymme och där det står klart för ”vanliga” människor vad som måste göras.
Detta är faktiskt värre än ”paragrafrytteri” som är ett ofta fel använt ord.
Paragrafer ska följas men det som sker mellan paragraferna måste vara omdömesgillt, så är det inte alltid i Örebro som jag uppfattat det.

(Många lär ha sett ett teveprogram i serien ”Uppdrag granskning” med namnet ”Gode män som inte är goda”, själv missade jag tyvärr programmet.
Man har vad jag hört lyft fram hur obefintlig Överförmyndarnämndens kontroll av gode män kan vara med flera klara exempel vilket går mycket väl i linje med det jag erfarit hittills)


Mor kom i akut behov av hälp 2009/2010 men kunde inte längre ringa eller skriva ett brev. Jag var tyvärr utomlands stor del av denna tid.
Hon hade tappat (eg. förlagt) sin legitimation och kunde inte få ut pengar.
Jag mår alltid dåligt då jag tänker på hur hon hade det under den perioden om 5 – 6 månader. För mig fruktansvärt. Här grundlades en stor viktminskning och ett ännu sämre mående för mor. Hon började tappa tänder under denna period.
Sommaren -2010 får jag ett brev från Örebro Tingsrätt där jag ska yttra mig om god man för mor enligt föräldrabalken, dvs mor jämställdes med barn. Jag blir helt enkelt chockad av brevet och strax därefter rejält ilsken och samtidigt mycket ledsen. det framkommer i brevet hur illa det varit och varför behovet av god man är akut.
Jag är ende nära anhörige och den ende som kunnat göra något.

NATURLIGTVIS SKULLE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN HA SNARAST KONTAKTAT MIG SOM DEN ENDE RELEVANTE ANHÖRIGE I SAMMANHANGET.

Om detta skett skulle mor ha sluppit svälta och fara illa.
Ännu värre blir det genom att nämnden menar sig inte ha begått något misstag.Det betyder att man kan komma att agera lika genomkorkat om det händer igen för andra drabbade som då får lida i onödan.
Om detta inte är bristande ansvar och obefintligt omdöme, vad är det då?
Vad kunde man ha förlorat genom att kontakta mig?
Så här såg den huvudlösa förklaringen ut:
Nämnd-logik
Jag har skyddad identitet men det kan Öfn lätt gå förbi, däremot inte hemtjänsten. Detta är kollat med skatteverket.

Jag når ej mor per telefon och jag ringer givetvis runt till aktuell personal inom hemvård/hemtjänst vilket innebär rejäla problem eftersom personal inte går att nå, chefer har bara telefonsvarare och ringer ej tillbaka (se vidare på sidan om hemtjänsten) men slutligen får jag genom att inte ge upp, uppgifter från ”fotfolk” inom hemtjänsten att mor varit utan pengar och mat (utöver det lilla som kommunen ev. levererat) under ca tre veckors tid, april månad ungefär.
Uppgifterna styrks senare av grannar till mor, mor har svultit åtminstone morgon och kväll i ca tre veckor och även hunden har blivit utan sitt specialfoder som behövdes pga allergi. Sedan har hemtjänsten på något vis lyckats ta ut 1.500 kr på mors konto utan hennes leg. och det har klarat sig en tid.

Jag får fram uppgifter att Överförmyndarnämnden haft kännedom om mors hjälpbehov ända sedan början av året, i alla händelser i februari -2010 har man full kännedom genom en ansökan om god man som kommit via hemvården.

Tjänstefelen (som jag ser det) och cynismen har därefter fortsatt på ett avslöjande sätt.
Ovanstående tjänstefel anmäldes till Länsstyrelsen i februari -2011.  Under maj hade jag ännu inte fått något svar så jag mailade en påminnelse.

Då kom besked inom några dagar dvs ”inga anmärkningar” mot ÖF-nämnden.
Länsstyrelsen kan inte ha behandlat saken seriöst, det märks på flera sätt. Det som hände var i stället att det ansvariga rötägget i nämnden flyttades upp till kontrollerande funktion i -Länsstyrelsen.
Lika illa fungerar som bekant (?) de flesta ”myndigheter”. Jag har studerat fenomenen i åratal och skrivit i andras bloggar om  ”RÖT-Sverige”, allt fler blir långsamt medvetna om det här samt att en myndighet som J.O. kan betraktas som galjonsmyndighet för formens skull och lite som ett skämt.
Under -2012 upptäckte jag ett uttag om 3.000 kr som gjorts av god man ett under -2011 och som fortfarande mot slutet av -2013 står delvis oförklarat. Öfn gav aldrig något biträde med detta trots TRE skrivna brev och ett antal mail. Länsstyrelsen tyckte detta var helt o.k. och J.O. tog inte upp saken.
Jag har jämfört det hela med en garvad jurist i Östergötland ( 30 års erfarenhet av det här) som utbildat vissa politiskt tillsatta noviser som sökt sig till överförmyndarkanslier.
Enligt honom vore det som inträffat i Örebro en omöjlighet i Linköping.
Där är man noga.

Det mesta inom myndigheter i Örebro fungerar enligt min erfarenhet illa jämfört med Gävleborg och Stockholms län. Tingsrätten inget undantag.
Nerikes Allehanda är ett värdelöst media i dessa sammanhang, de vågar inte skriva om eländet. Redaktörerna klarar inte ens att besvara information och är kanske inte fullt läskunniga. Det de av egen kraft spottar ut i blaskan är ofta en vämjelig, infantil, snedvinklande soppa. Pga medias makt ser jag vissa samband.

Sammanställning av galenskaper från Öfn. Örebro

-2010 Tolkningsförmågan gränsar mot dårskap, se ovan.
-2010 Gastande, ” DU HAR INGA RÄTTIGHETER”
-2012 Omöjligt att få rätsida på god mans redovisning för -2011
-2013 Hyckleri betr. en god man som inte var god man, dårskap igen.
-2013 Påstående till rätten att alla gode män varit utmärkta strax
efter man sänt mig besked om allvarliga fel begångna av god man nr 3.
-2013 ”Hon vill ha en kvinnlig god man men det spelar ingen roll vilka
motiv hon har för det” Exempel på vidrig ignorans, social fascism*
-2013 Handläggaren vill inte tala med mig ”därför att du har talat med
andra här på kansliet” Infantil dumhet, tjänstefel.
-2014 En god man som bevisligen saknar ”rättrådighet” och beter sig helt
vrickat, bedöms vara lämplig att stanna. Tingsrätten partisk.
-2014 God man begår fler brott, stapplande korkade polis”utredningar”.
Bristande omdöme hos både polis och Öfn i perfekt samverkan orsakar
skada där god man är verktyget.

– – –

Här en liten text som jag den 3/4 -14 lade in som en kommentar i en annan persons blogg om demens och god man, personen saknar kunskaper om detta liksom de flesta gör.

Hela sanningen om stora problem med gode män och förvaltare kommer aldrig fram via t.ex. en justitieministers mun. Det finns stora rekryteringsproblem inte bara för att hitta bra gode män utan ännu större problem att tillsätta dugliga kanslister och ledamöter i nämnderna. Länsstyrelsen klarar sällan kontrollen och det förekommer ofta jäv då personal i länsstyrelserna ofta kommer från kommunala nämnderna där de har sina vänner sen många år.
Kanslisterna på nämndernas kontor klarar inte att utse lämpliga gode män och på nämndmötena tar man ofta kanslisternas förslag om det mesta.
Dessa förslag härrör från gode män som inte har utbildning samt ofta inte heller tillräckligt omdöme och erfarenhet av de problem som uppstår.
Dvs okunniga, olämpliga gode män styr i princip ibland över hela nämnden!

*
”Socialfascism”. Används i olika betydelser, jag avser komponenter/delar av fascismen och i det här fallet ignorans mot de allra svagaste, sjuka personerna.
Att ignorera förnuftsresonemang och hellre ljuga och hyckla.
De som ägnar sig åt detta finns inom alla politiska partier men jag har sett mest av det bland ”sossar” och inte bara därför att de är många.
Jag har sedermera alltmer övergått till den egna beteckningen ”komponent-fascism”.

2 reaktioner på ”Överförmyndarnämnden

  • Du menar alltså J. H. ? Naturligtvis vill jag veta vad det rör sig om, både jag och mor vill stämma denne figur i Västerås Tingsrätt om inte J.O. agerar och jag väntar på besked därifrån.
   Det passar utmärkt att figuren flyttat till Västerås då jag hellre stämmer där än i Örebro.
   Jag publicerar din kommentar med ditt namn här för att visa att fler är utsatta. Men meddela om du vill få det raderat. Fler har kontaktat mig betr. R.S. och handläggaren Spector. på Öfn.
   Jag e-postar.

   Tillägg
   William bad mig ta bort hans efternamn från kommentaren.

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s