Tingsrätten vanligen partisk med kommunen

Örebro Tingsrätt verkade länge vara det mest ”hejsan-svejsan” jag upplevt i den vägen, även med en märklig personalomsättning.
Dålig ”verksamhets-chef” tycktes vara en orsak, slarviga och korkade handläggare en annan, fascistoida och cyniska, stressade domare en ytterligare orsak. Då jag i andra tingsrätter förr klagat på vissa saker har verksamhetscheferna varit välvilliga och lyhörda, så var det inte i Örebro.
Men efterhand har det klarnat att det är typen av mål som är problemet.
Jag klarade under 90-talet mål i rätter ensam mot (ibland illa förberedda) advokater fast jag var skadad av allvarlig olycka och illa däran och självklart inte var mer jurist då än idag. En orienteringskurs för länge sen och mycket ”praktik” under 90-talet där det började gå bra först då jag skakade av mig ombuden.
Jag förkovrade mig lite genom att sitta som åhörare i ett antal mål, mest brottmål.
Men runt demens och gode man och en hycklande kommun kan man inte processa i en tingsrätt, det uppvisades i Örebro och bekräftades senare i Västmanland. Troligen många fler tingsrätter ser som sin främsta uppgift att i dessa ärenden skydda den kommunala verksamheten.
Därmed bidrar domstolarna på ett mycket allvarligt vis till det kända samhälls-problemet med dåliga gode män och förvaltare som är svåra att bli av med.
Att polisen är största boven i dramat kom dock fram tillslut.

Lokaltidningen Nerikes Allehanda förefaller korruperad och vill inte gärna skriva något negativt om kommunen. Säkert inte ovanligt. Däremot blev det full fart på tidningen då det riktades kritik mot det privata vårdföretaget Attendo. I det läget kontaktade Allehanda TILL OCH MED MIG men jag ville inte bidra pga den ignorans reportrarna visat då jag försökt berätta om problem inom den kommunala vården. I det läget fick jag i stället respons från IVO och SVT. Jag kan iofs bara yttra mig om de ca fem år jag varit vittne till hela cirkusen. Det finns gamla, nära band i denna föreställning, enligt de som kan definitionerna, med ”fascistiska förtecken” (och det verkar ju stämma), dvs man ignorerar alla som klagar, spelar ingen roll om det finns någon sjuk och svag person i bakgrunden, som far illa, förlorar sina ägodelar, sina pengar, what ever.
Oftast drar rätten ut på saker länge, länge utan att ens granska inlagorna, klagar man för mycket på tidsutdräkten så kommer dock plötsligt en avvisande dom. I ett fall utan att jag hunnit presentera slutlig bevisuppgift. Domarna i denna rätt, och säkert många andra, tål inte kritik. Jag har pratat med en av dem och det var verkligen en cynisk, dum person. Den som dömde då mor i onödan besudlades med förvaltare efter att en stolle till god man gjort ansökan, uppbackad av en hycklande och ljugande handläggare på kommunen. Dagen efter hoppade stollen av, följd av en annan stolle som missade allt som gick att missa.
Ordet ”cirkus” är otillräckligt, ”ap-cirkus” känns mer passande på något sätt.
Även orden ”dårskap” och ”ondska”.

Redan -2012 noterade jag att åtminstone vissa handläggare led av vissa läs-svårigheter och det problemet består. Vissa notarier förstår inte helt enkel svenska eller logik. De kan också spotta ut rent dåraktiga förelägganden men detta blev tydligare i Västmanlands tingsrätt. Handläggaren byttes ut men jag tröttnade och drog tillbaka målet. Skov av MS gjorde att jag tappade lusten att agera lärare för halvt efterblivna handläggare på en domstol samtidigt som jag kom underfund med att kravet var för lågt ställt.
Men rättsväsendet agerar också i mycket subjektivt och slumpmässigt även då de inte som i dessa rätter har sina vänner och bundsförvanter inom kommunen.
Sällan finns det någon skiljelinje kommun-tingsrätt öht. runt gode män och förvaltare är det mer ett samarbete och det är helt galet. Många handläggare inom överförmynderierna är klart olämpliga och politiskt tillsatta.

Betr. både mål om skadestånd och ”dårskapens upphörande” (godmannaskapets upphörande) finns problem med olika läkarintyg.
Betr. mor går det inte att utverka läkarintyg annat än det som upprepat kommer automatiskt från demensavdelningen på sjukhuset, så snart kommunen eller rätten begär det. Man bygger då de ”nya” intygen på en gammal undersökning och gör inte en ny. Detta räcker gott för en korruperad partisk rätt som vet att J.O. håller dem bakom ryggen om det inte blir alldeles för grovt. Läkaren från vårdcentralen kan inte intyga, hon känner inte mor och har träffat henne bara en gång, sa hon. I något annat sammanhang verkar hon ha sagt att hon aldrig träffat mor. Men att ha ”träffat” en gång är läkarundersökning ingen gång.
Dvs under ett antal månader sen mor flyttade in på demensboendet.

Det gick heller inte att lista om mor till den vårdcentral hon tillhörde tidigare, på särskilt boende är man hänvisad till aktuell vårdcentral.
Jag ska kunna anlita annan läkare med specialistkompetens inom psykiatri och tror att bedömningen kan bli att mor med min hjälp kan klara sig gott utan en god man, men det är mycket svårt att hitta en sådan läkare som vill ta tag i det och har tid. Man skulle behöva muta en sån läkare med ett stort belopp så skulle det förstås fungera fint.
Jag har iofs en gammal bekant i Stockholm som är duktig psykiater som borde kunna bedöma det här utan svårighet, men numera i samma ålder som mor så det skulle vara besvärligt för honom pga avståndet.
Knappast att tänka på.
Att ta med mor till Stockholm för att träffa denne psykiater är ju inte omöjligt men det tar emot. Jag har inte heller fått någon kontakt med honom och då är det ju hopplöst. Jag känner också två psykologer men då blir det ännu längre avstånd och knappast troligt att deras ev. intygande skulle räcka i den här typen av förutbestämda ärenden.
Betr. mig själv, att det inneburit ett lidande att vara utsatt för allt det här, är det inte framkomligt och inte lönt att be om intyg, men det måste ändå nämnas i ett skadeståndsmål, att säga som det är. Jag kan iaf visa att jag fått förhöjt blodtryck efter ca ett år i den värsta rötan med det här. Jag mår inte bra av medicineringen, blir mer okoncentrerad.

Jag gick in med ärende om godmannaskapets upphörande med anhållan om skyndsam behandling, men det var i ett akut läge vid mors boende, Elgströmska huset, som de flesta i Örebro nog har hört en del om. En ny god man var bara intresserad av att ofreda och sälja mors bostad, i ett läge där jag ville att hon skulle flytta hem igen, med min hjälp.Jag visade via två korta provperioder, jul-nyår och en vecka i mitten av januari -14, att en sån sak skulle fungera och mor ville gärna återvända till sin kära egna fina bostad hon aldrig glömt helt.
Jag fick dock kontakt med en ny sköterska på Attendo (särskilt inskickad i problemen på huset) och situationen verkade i alla fall acceptabel i december -13)
Det blev därför inte lika bråttom att godmannaskapet upphör även om det var det bästa. Man frågar sig hela tiden varför en helt imbecill och okunnig god man ska ha betalt för ”omsorg om person” då han inget ser eller begriper av missförhållanden.
Inte ens på ett erkänt skandalboende. Mor har fått lida av dålig vård i onödan pga dröjsmål och konstigheter i rätten, nu kan man lika gärna avvakta en tid och se hur det blir på Elgströmska boendet efter kommunens övertag.

Jag drog tillbaka anhållan, även pga behandling av min delvis förlamade hals som till en början gav rejält förvärrade problem.
Det var däremot mycket angeläget att den gode mannen entledigades och det med det snaraste. Det är en omdömeslös (fascistoid) fungerande galning som begår diverse tokigheter i gråzonen mot brottslighet.
Där finns ett överklagande av beslutet att tillsätta detta rötägg i Öfn som låg i rätten och sov. Efter tre veckor hade man inte ens begärt kommunens yttrande. Jag ska nog anmäla rätten till J.K. vad det lider, begära skadestånd pga myndighetsmissbruk.
I mars -14 har detta mål f.ö. mött hinder i Hovrätten, inget prövningstillstånd.
Till H.D. har jag frankt förklarat att det här verkar röra sig om ”social fascism”, dårskap och att man inte ids sätta sig in i hur illa det är. Att en sjuk person skadas mer och mer.

Det är rättsröta att inte ge prövningstillstånd efter Tingsrättens otillständiga hafflande. Rötan ÄR vida spridd inom det här och det är inte bara systemfel!

Utöver dessa två ärenden finns ett där jag stämt kommunen på lidande och kostnader jag har orsakats pga olika tjänstefel.
Biståndshandläggningen och Överförmyndarspektaklet med en rad odugliga och onödiga lekmän/gode män som återkommande spelar apa och just inget kan eller förstår. (Eller spelar de egentligen?)
Det är svårt att utkräva ansvar från den skyddade verkstaden Öfn.
Största värdet med det målet är att skaka om en liten del av det sjuka dödköttet i kommunen om ett sånt mål öht tas upp, det sitter antagligen folk från kommunerna med i Tingsrätterna och det existerar ingen opartiskhet.

Tillägg den 14/12 – 13
Jag har sett samma typ av elände i flera rotlar men värst i rotel 7 och 9.
Jag trodde aldrig att det hela kunde sjunka så lågt.
I bloggen kan man läsa hur rätten gång på gång visat sig vara icke läskunnig.
Upphörande av godmannaskap är inte akut även om det är det bästa.
Ett entledigande av en vrickad individ som god man är däremot en absolut nödvändighet, begriper inte Tingsrätten det måste jag tillslut gå vidare via J.K. till EU-domstolen om man inte erbjuder en rättvis rättegång.
I Tingsrätten kan det avgöras på handlingarna men måste det gå vidare måste det bli förhandling förr eller senare, i Hovrätten eller vid ny omgång i Tingsrätten. Då måste jag få ta med mor till rätten, tvunget för att försöka visa för rötäggen i kommunen och rätten att det här kan ni sluta upp att missköta. Här är vi som skadats och skadas, mor kan själv förklara vad hon vill, om en utomstående ”god man” ska hjälpa henne eller jag.
Det är bara att ge henne dessa alternativ. Man behöver inte ens påminna henne om att det handlar om en kriminell stolle.
Det är bara det att rätten inte tillåter mor att bidra med vad hon vill och tycker.

Tillägg den 25/12 -13
Det har bekräftats igen och igen att rätten är partisk, på samma sätt som de stackars obildade poliser som hafflat med ärendena, villervalla pga personalomsättning och rent dumt handläggande, ofta bakvänt.
Rätten besvarade inte förfrågningar på en månads tid varför jag tappade förtroendet och drog tillbaka målet den 17/12 och samma datum slutade en handläggare på roteln. Jag anmälde problemen till J.K. några dagar innan detta.
Det som hände var att ett ilsket eller ängsligt stolpskott i rätten, tillfällig rådman pga uppenbara problem, hafsade ihop en dom som innebar att ingen stämning utfärdas.
Jag är inte alls förvånad och att någon drar tillbaka ett mål pga tappat förtroende är alldeles för genant för sådana röt-drivande stolpskott som uppenbarligen sitter där.
Därför gör man allt för att förekomma detta med en snabb dom.
Man hoppas och tror på att Hovrätten inte ger prövningstillstånd vilket är det absolut vanligaste numera pga resursbrister och nya regler.

Jag har alltså känt på mig rätt hela tiden, ända sen -2012 då folk på rätten fattade lika bra som kvarsittare på mellanstadiet. Notarier, men ändå illa.
Domen kan vara ogiltig pga detta oseriösa sprättande, jag anser att man inte heller kan komma med en plötslig dom i ett mål som inte är avvisat och ingen hunnit komma med en bevisuppgift. På denna rätt kan man nämligen få för sig lite vad som helst. Tvärtom meddelade jag i ett yttrande att det inte var en bevisuppgift.

På en annan avdelning har man ”läst baklänges” eller hur man nu burit sig åt och börjat behandla sånt som jag aldrig bett om. Inte värre än troligen en viss fördröjning. Man är bra på att kommunicera annars. men där borde man ha säkerställt vad jag avsåg, de trodde att jag ville ha ett interimistiskt beslut om mors återflytt. Lite får jag skylla mig själv som skrev så mycket om bostadsfrågan, men avsikten var dels att få rätten att inse allvaret och brådskan, dels att frågan om återflytt var avsedd för Öfn som skulle komma att läsa yttrandet. Där blev det alltså fullständigt fel, Öfn brydde sig givetvis inte.

Är detta en domstol? Hittills framstår det hela som en ytterligare skyddad verkstad där det då och då görs seriösa jobb men lika ofta ageras partiskt för att slippa en massa besvär. Beror det på att det handlar om gode män?

Tillägg den 4 mars -14
Tingsrätten kan inte läsa innantill.
Denna gång en veckas onödig fördröjning. Ovanligt lite.
JO har inte agerat i någon av mina anmälningar utom en enda där kommunens hyckleri var alltför uppenbart för att ens förbigå JO.

Mor kan troligen bara slippa ur dessa partiska klor genom en flytt till annat län.

Tillägg januari – 16
Flytten genomförd sommaren -15,  jag själv blev förvaltare. Men stämning av den värste marodören, en av de tidigare gode männen i Örebro, går troligen om intet eftersom TR Västmanland flyttat ärendet till – Örebro. En tingsrätt som jag vet för mycket om för att driva fler ärenden.
Mor och jag bor i Gävleborg, men marodören i Västerås.
Motivet är att rätten i Västmanland inte anser sig behörig.  En sådan åsikt får inte överklagas.
Dessutom fanns en för mig okänd regel, att svaranden anses ha sin hemvist där han var skriven den 1 november året innan. Dvs Örebro.
En sån invändning ska göras då han första gången yttrar sig i målet. Han gjorde det inte men yttrade sig via Kronofogden utan att nämna forum för målet.
Efter det har jag inte fått del av något yttrande.
Mer otydligt är om rätten själv kan ta såna beslut utan att svaranden invänt mot ”forum”.
Rätten tog beslutet samma dag som de fick  min korrigerade  bevisuppgift.
Korrigeringar måste göras bl.a. därför att två vittnen glömt vad som hände -2014.
De gör inte som jag, dokumenterar det mesta.
Trots att de arbetar inom kommun resp. vård. Eller kanske just därför.

Nu siktar jag på ny JO-anmälan och tidigarelagd stämning av staten, åtminstone i förenklat tvistemål där jag tar upp en del av problemen.
I förlängningen hoppas jag också kunna starta enskilt åtal av den aktuelle fd godman.
Eftersom (fascistliknande) individer inom rättsväsendet inte omfattas av regler om tjänstemanna-ansvar ”i beslutande församlingar” om jag minns rätt, så är detta en helt lössläppt ondska i Sverige.

Maj -16
Då det avhandlas några små-mål så har jag hunnit få MS vilket påverkar minne, koncentration och gör mig periodvis mycket trött. I det tillståndet har jag tvingats sköta saker inom rättsrötan. Jag överraskades av några positiva ord från en rådman ”du såg inte sjuk ut och var ju påläst” men i utslaget/domen kommer de vanliga problemen fram.
Dessa beror dock delvis på min glömska och att förhandlingen var stressig.
Rätten har antagit vissa påståenden från ”galenfalken” som riktiga fast de bevisligen är felaktiga. Det måste överklagas men då stöter man på en ny avdelning för egal regelvidrig handläggning med läs-problem, Göta Hovrätt. 
Man får vanligen inte ens prövningstillstånd i små mål.
Så fungerar den svenska rättsrötan men jag har som sagt aldrig sett värre än i Örebro och då motparten är kommunen eller en notorisk stolle som god man.
Bara en polis har sagt det i klartext; ”det är så svårt med kommunen”.
Men polisens handläggning typ daghem bär en del av skulden till att dessa odugliga godemän går fria och får många uppdrag.
Ett gott utfall av det senaste eländet i Örebro tingsrätt var att jag fick lära mig denna ”hårda väg” att en godman kan orsaka ekonomisk och annan skada och aldrig behöva ersätta den sjuka huvudmannen så länge som man inte kan styrka att ett brott är begånget.
Hur styrker man det i ett civilmål? Det hela blir paradoxalt och ogenomförbart.
Det största ansvaret ligger som sagt på det daghem som kallas polis och åklararmyndighet. Man kan se dessa som de ”bovar” som grundar såna här oegentligheter jämte domstolarnas blundande mot vissa relevanta regler i föräldrabalken!
De ignorerar mao vissa lagar och regler som leder till att brottslingar går fria.
I det här fallet ignoreras föräldrabalkens regler om rättrådighet och förvaltning samt ersättningsansvar vid orsakad skada.
Det är ingen ide att ta upp detta med någon av alla cyniska och korkade eller rädda reportrar.
Inte heller ide att anmäla det till den falska ”rättsvårdande” myndigheten J.O.
J.K. brukar hänvisa till resursbrister och domstol.

Det har blivit allt tydligare att dessa problem inte är specifika för Örebro tingsrätt utan troligen existerar i de flesta kommuner som inte försöker använda egna tilläggsregler inom detta erbarmligt sjuka område, ställföreträdare för de svaga.
Jag har sett Söderhamns kommun använda en regel att om den sjukes vilja inte kan säkerställas får man ta den via en nära anhörig.
Jag undrar vilket ljushuvud som kom på det och varför det inte finns i lagtexten.

Tillägg hösten -2016
SVT genomförde nyligen en serie inslag om godmannaområdet (visades i nyhetsprogrammen flera veckor i följd med olika grava exempel) och reportrarna hade gjort stora och noggranna statistiskt underbyggda undersökningar. Samma typ av stickprov inom kommunerna som görs av länsstyrelserna men betydligt fler.
Betr. domstolarna framkom PARTISKHETEN indirekt genom yttranden som ”domstolarna går på kommunernas linje” vilket gladde mig men också visar att man inte vågar att rakt ut prata om partiskhet i rättsväsendet utan sveper in det på olika vis.
Jag hade kontakt med SVT och fick i princip medhåll och man lyssnade på min kritik samt lämnade seriösa svar.
Partiskheten och ren ondska samt dumhet i Örebro tr har flera gånger fått tydliga ansikten där. Senast i form av ”Fingerborg” som låtsades vara lyhörd , vänligt sinnad, seriös samt opartisk, men sen drämde till med en partiskt grundad dom (tydligt hyckleri), dock med ett lysande undantag som redogjorde för ”utomobligatorisk skada” -ett undantag som först fick mig att blunda för partiskheten i övrigt.
Det spelar iofs ingen roll vad jag blundar för eller ser, Göta Hovrätt ger inte prövningstillstånd i såna ärenden. Frågan är om det spelar någon roll då ondskan och partiskheten ofta florerar även där.

SVT (också Tvärsnytt flera gånger) och P4 Gävleborg har till skillnad från reportrar inom gammel-media/tidningarna uppträtt helt seriöst både vad beträffar godmannaområdet och vård-cirkusen.

2 reaktioner på ”Tingsrätten vanligen partisk med kommunen

  1. Det är något grundläggande fel på ledningen på den domstolen, deras människosyn är vrickad, därför har de så hög personalomsättning.

  2. Intressant om personalomsättning. Jag noterade tecken på det 2012 och 2013. Övrigt känns mycket noga igen. En koruperad domstol i hela rotlar och enskilda bluff-domare som passar bättre som inlåsta än som dömande.
    Jag har nu anmält en av dessa, ”Fingerborg”, till AfA.
    Den aktuella judiska grenen (kraftfullare än tex IS) tar god tid på sig och agerar ännu inte i Sverige, tyvärr.
    En släkting på fars sida är som gott är, en av de beslutande.

Drabbade /insatta kan kommentera -går till e-bok

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s