SVT -dålig sensationsjournalistik

Jag blev först lite imponerad av de siffror SVT lade fram på stora belopp som förskingrats för de svagaste i samhället under de senaste fyra åren.
Flera hundra miljoner, mer än till och med jag kunde tro.
Trots allt elände jag sett inom myndigheter som hanterar och misshandlar dessa ärenden och alla dessa drabbade anhöriga!
Men det handlar inte bara om pengar, det handlar heller inte bara om systemfel.
Grunden till detta enorma missförhållande finns dels inom polisens usla brottshantering och dels att det finns regler som kräver förstånd och omdöme för att kunna se om de brutits eller inte.
Detta omdöme existerar inte generellt, framförallt inte bland överförmyndarenheter och i själva rättsväsendet.
Eftersom polisen inte fungerar och ansvaret på ställföreträdare inte täcker slarvfel, hur stora de än är, eller fel begångna pga dumhet, hur stora de än är, så MÅSTE överförmyndare och domare försöka begripa att regeln att en god man eller förvaltare ska vara RÄTTRÅDIG i sitt handlande -RESPEKTERAS.
I stället ignoreras den totalt.
Varken överförmyndare eller rätterna bryr sig om att entlediga en uppenbart usel god man eller förvaltare. Rättsväsendet är bara en partner till kommunerna i dessa ärenden.
Enklast så för alla dessa ganska hårt belastade rötägg! Jag har flera exempel på att dessa ibland inte ens är läskunniga bättre än åttaåringar.
I detalj visar jag det först i en kommande bok där en del material hämtas från den här bloggen.
Att SVT låter Länsstyrelsen och J.O. undkomma med att de är ”överraskade” och ”chockade” är talande nog för en dålig och ofullständig, hattig  journalistik.
Det är så att ett barn nästan kan förstå att om Länsstyrelsen gör samma typ av stickprov i personakter som SVT gjort, så VET redan Länsstyrelsens ”överraskade” slashasar hur illa det är, sen många år!
Vet SVT hur många anmälningar mot Länsstyrelsen och överförmyndare bara jag gjort till J.O. Vet man att allt läggs ned utan seriös genomgång?
Det kanske man vet men då framstår deras arbete som ett hyckleri, en rädsla att lyfta fram de egentliga bovarna i dramat!
I stället går man ut med smått galna reportage:
https://demensorebro.wordpress.com/2016/05/11/svt-ar-detta-trovardigt/